3.6. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.6. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Tiedonkeruulomake AMK 7, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat:


Avoimeksi amk-opetukseksi tilastoidaan vain sellainen avoimena järjestetty opintojakso, joka löytyy kyseisen ammattikorkeakoulun jonkin koulutusohjelman opetussuunnitelmasta. Avoimen amk-opetukseen osallistuneista tilastoidaan ainoastaan oman ammattikorkeakoulun ulkopuoliset osallistujat.

3.6.1. Kerättävät tiedot

Tiedonkeruu koskee tilastovuonna korkeakoulun avoimeen korkeakouluun ilmoittautuneita opiskelijoita.

3.6.1.1. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Kuvaus

Kerätään tieto koulutusaloittain ja sukupuolen mukaan. Kerätään tieto ainoastaan niistä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijoina samassa ammattikorkeakoulussa. Henkilö tilastoidaan kerran ammattikorkeakoulua kohden.  Jos henkilö on opiskellut avoimessa ammattikorkeakoulussa esim. keväällä 2015, ja aloittanut tutkinto-opiskelijana syksyllä 2015, hänet kuuluu ilmoittaa tässä tiedonkeruussa avoimen amk:n opiskelijana.

Tilanteessa jossa henkilöllä tulee avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia useammalle koulutusalalle samassa amk:ssa, tilastoidaan henkilö sille koulutusalalle, jolle hänellä on eniten suorituksia.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 39.

Tiedonkeruussa on kaksi kohtaa:

 1. Ulkopuoliset avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, miehiä
 2. Ulkopuoliset avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, naisia

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku.

Tiedonkeruu voidaan toteuttaa myös suorana Virta-poimintana.  

 • No labels

3 Comments

 1. Unknown User (kyhahusa@seamk.fi)

  Jos henkilö on opiskellut avoimessa ammattikorkeakoulussa esim. keväällä 2014 2015, ja aloittanut tutkinto-opiskelijana syksyllä 2014 2015, hänet kuuluu ilmoittaa tässä tiedonkeruussa avoimen amk:n opiskelijana.

 2. Unknown User (hmajamak@csc.fi)

  Lukuun 3.7 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat: Tiedot kerätään ensisijaisesti  suoraan Virta-opintotietopalvelusta. Ammattikorkeakoulu voi toimittaa tiedot myös lomakkeella Amk 7.

 3. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.