4.3. Koulutusalaluokittelu 2002

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.3. Koulutusalaluokittelu 2002

Tarkoittaa opetushallinnon koulutusalaluokittelua 2002. Luokitus on uudistettu versio vuoden 1995 luokittelusta ja sitä käytetään pääsääntöisesti muiden koulutusmuotojen kuin yliopistokoulutuksen tilastoinnissa. Henkilöstötiedot kerätään myös koulutusalaluokittelu 2002 mukaisesti, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia mm. ammattikorkeakoulusektorin kanssa.

Koulutusala 2002 luokittelu:

1                    Humanistinen ja kasvatusala
2                    Kulttuuriala
3                    Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
4                    Luonnontieteiden ala
5                    Tekniikan ja liikenteen ala
6                    Luonnonvara- ja ympäristöala
7                    Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
8                    Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

    YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta