Linkki Julkaisupankkiin jossa arkkitehtuuri diagrammit ovat. 

Johdanto

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurissa kuvataan kohdealueen tavoitetila 2030

"Viitearkkitehtuuri tarjoaa yhteisen mallin ja käsitteistön kehitettävän kohteen arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen määrittäen kohteeseen kuuluvat rakenteet ja niiden väliset suhteet. Viitearkkitehtuuri ohjaa organisaation tai kehitettävän kohteen arkkitehtuuria. Viitearkkitehtuurin laajuus ja kattavuus voi vaihdella. Se voi olla esimerkiksi sisäinen, toimialaspesifi tai kansainvälinen yleinen malli, kuten ISO-standardi." (JHS 179)

Viitearkkitehtuuria laaditaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Viitearkkitehtuuri mahdollistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen hallitun kehityksen ja reagoimisen jatkuvassa muutoksessa huolehtien tutkimuksen rakenteiden vakaudesta tärkeänä tutkimuksen mahdollistajana.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa esitellyille päämäärille sekä julistuksen päämääriä täsmentäville linjauksille ja niiden määrittämille tavoitteille ja toimenpiteille. Tarvittaessa arkkitehtuuria täydennetään kansainvälisten avoimen tieteen virtausten, kuten UNESCOn Avoimen tieteen suosituksen pohjalta.

Avoimella tieteellä ei ole selkeää rajaa suljettuun tieteeseen, vaan avoin ja suljettu muodostavat jatkumon, jossa esimerkiksi aiemmin suljetuista aineistoista voi ajan myötä tulla avoimia. Siksi viitearkkitehtuuriin on päädytty kuvaamaan tieteen ja tutkimuksen rakenteita laajasti, niin avoimina kuin mahdollista ja niin rajoitettuina kuin tarpeellista.


Sisällys


  • No labels