Suomen Akatemia avaa huhtikuussa 2021 kaksi FIRI-rahoitushakua:

  1. Tiekartan tutkimusinfrastruktuurit ja sellaisiin kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin liittyvät hankkeet, joissa Suomi on jäsen (Hakuteksti: FIRI2021 Tiekartta ja kansainväliset jäsenyydet) sekä
  2. Tiekartan ulkopuoliset tutkimusinfrastruktuurit (Hakuteksti: FIRI2021 Tiekartan ulkopuoliset).

Haku alkaa 1.4. ja päättyy 19.5.2021 (klo 16:15 Suomen aikaa). Näissä kahdessa haussa myönnettävän rahoituksen kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa. Rahoituskausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2026 (tiekartan infrat) tai 31.12.2024 (tiekartan ulkopuoliset).

Suomen Akatemia järjesti hakuihin liittyvän infotilaisuuden 3.3.2021. Tilaisuuden tallenne ja materiaali.

Huom! Täydennyksenä tilaisuudessa esitettyyn kysymykseen palkkakuluista: Rahoitusta voidaan myöntää välttämättömiin palkkakuluihin. Lisäksi palkkarahoitusta voidaan myöntää noodin koordinaatiokuluihin enintään 1 htv/haettu vuosi.

Tutkimusorganisaatioiden sisäinen valintaprosessi

Evästys taulukon täyttämiseksi:

Kohtaan "Määräaika" tulee ilmoittaa tutkimusorganisaation sisäisen käsittelyn määräpäivä, jonka puitteissa hakijan tulee toimittaa aiesuunnitelma FIRI2021-rahoitushakemuksesta organisaation sisäiseen käsittelyyn.

Kohtaan "Muita huomioita" tulee ilmoittaa ainakin tieto päivämäärästä, jolloin organisaatio päättää tuettavat hakemukset (tärkeää konsortiohakemusten tapauksessa). Mielellään myös organisaation sisäisen prosessin kuvaus lyhyesti sekä yhteyshenkilö.


TutkimusorganisaatioMääräaikaMuita huomioita (organisaation sisäisen päätöksen päivämäärä, prosessin kuvaus, yhteyshenkilö jne)
Helsingin yliopisto25.3.Sisäinen käsittely aiesuunnitelmien perusteella (2 sivun kuvaus toiminnasta, budjetti, tiedekuntatason isäntäyksikön sitoutuminen omarahoitukseen). Sisäinen deadline on 25.3., jonka jälkeen arviointi kampuskohtaisissa infratyöryhmissä ja tämän jälkeen HY infratoimikunnassa. Yliopistotason käsittely 22.4, tieto hakijoille sitoutumisesta heti rehtorin päätöksen jälkeen. Hankkeiden tärkeysjärjestykseen asettaminen tapahtuu myöhemmin haun päätyttyä. Lisätietoja antaa Marko Peura (marko.peura@helsinki.fi).
Aalto-yliopistope 26.3.Hakijoiden tulee 26.3. mennessä jättää infrastruktuurien ohjausryhmälle aiesuunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen toiminnasta, alustavan rahoitussuunnitelman sekä ilmoituksen isäntäyksikön sitoutumisesta hakemukseen. Ohjausryhmä perehtyy hakemuksiin ja päättää jatkoluvista kokouksessaan 16.4. Hakemusten priorisointi tehdään hakuajan päätyttyä. Lisätietoja antaa Mikko Mikkola (etunimi.sukunimi@aalto.fi).
Tampereen yliopistope 26.3.Hakijat jättävät 26.3. mennessä aiesuunnitelman oman yksikön johdolle ja tutkimushallinnolle (tutkimuksen vararehtorille). Aiesuunnitelma sisältää lyhyen kuvauksen toiminnasta ja alustavan rahoitussuunnitelman. Hakijaa kannustetaan keskustelemaan omassa yksikössä suunnitelman sisällöstä ennen suunnitelman jättämistä. Yliopistotason käsittely viikolla 15, ja päätökset hakemusten jatkoluvista hakijoille arviolta 15.4. mennessä. Priorisointi myöhemmin hakuajan päätyttyä. Lisätietoja antaa Juha Herrala (juha.herrala@tuni.fi).
Turun yliopistope 2.4.Sisäisen aiehaun DL on 2.4. Aiehakemukset sisältävät lyhyen kuvauksen infrastruktuurista ja hankkeesta sekä budjetin. Tutkimusneuvosto käsittelee aiehakemukset 12.4., jonka jälkeen hakijoita tiedotetaan tutkimusneuvoston päätöksestä. Hakemusten priorisointi tehdään hakuajan päätyttyä kesäkuussa tai elokuussa. Lisätietoja antaa Jaakko Kuha (jskuha@utu.fi).
Itä-Suomen yliopisto12.4.Hakijat toimittavat aiesuunnitelman 12.4. mennessä yliopiston tutkimuspalveluihin. Aiesuunnitelma sisältävää lyhyen kuvauksen hankkeesta (sis. budjetti) ja sen kytköksestä mm. omaan infrastruktuuriohjelmaan. Tutkimusneuvosto käsittelee suunnitelmat 20.4., jonka jälkeen hakijoita tiedotetaan hakuluvasta. Hakemusten priorisointi tehdään hakuajan päätyttyä kesäkuussa. Lisätietoja antaa tutkimusrahoituksen asiantuntija Hannele Juvaste ja tutkimusinfrastruktuurijohtaja Arto Koistinen (etunimi.sukunimi@uef.fi).
Oulun yliopisto25.3.Hakijoiden tulee toimittaa määräaikaan mennessä mennessä toimittaa  max. 2-sivuinen aiehakemus (hankekuvaus) sekä täyttää hakemuksen perustiedot Webropol-kyselyyn. Hakemukset käsitellään tutkimusneuvostossa ja tutkimuksen johtoryhmässä ennen johdon päätöstä. Hakijoille ilmoitetaan hakulupapäätöksestä 19.4. jälkeen. Priorisointi tehdään haun jälkeen. Lisätietoja antaa Suvi Hentilä (suvi.hentila@oulu.fi). 
Jyväskylän yliopisto8.4.Hakijat toimittavat aiesuunnitelman tutkimus- ja innovaatiopalveluihin  • No labels