Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innovaatiotoiminta ja kaupallistaminen


ProsessialueKuvaus
Innovaatiotoiminta ja kaupallistaminen
Tutkimustiedon ja -tulosten kaupallinen hyödyntäminen käsittää toiminnot, jotka liittyvät keksintöihin, IPR-oikeuksiin ja yritysyhteistyöhön.
KeksintöSisältää korkeakoulukeksinnön tekemiseen, julkaisemiseen sekä suojauksen (liittyvä prosessi).
Kaupallistaminen

Keksintöjen kaupallistamiseen liittyvät toiminnot. Hallinnon prosessit tehostavat kaupallistamismahdollisuuksia ja vievät prosessia eteenpäin. Keksinnön jatkojalostaminen.

Vaikuttavuus

Innovaatioiden vaikuttavuuden kehittäminen ja seuranta sisältää myös tutkijoiden verkostoitumisen rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta yrittäjäkulttuurin kehittämiseksi organisaatiossa sekä yrittäjyyden sparraus.

 Yritysyhteistyö

Tutkimushankkeiden yritysyhteistyökumppanien hallinta, kumppanien hankinta, sopimusten ylläpito ja tekeminen.  • No labels