Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liikkuvuus


ProsessialueKuvaus
Liikkuvuus
Sisältää kaikki palvelut ja prosessit, jotka liittyvät kansainväliseen liikkuvuuteen tai konferenssien järjestämiseen.
Ulkomailta saapuvien palvelut
Korkeakoulun tutkijoiden tekemät kansainväliset vierailut tutkimustyötä varten.
Ulkomaille lähtevien palvelut
Ulkomailta suomalaisessa korkeakoulussa vierailevan tutkijaan liittyvät prosessit. Ei sisällä vierailua edeltäviä prosesseja. Tähän kuuluvat myös ne toimet, joita tutkimusryhmä laitos tai korkeakoulu tekee houkutellakseen ja saadakseen ulkomaisia tutkijoita korkeakouluunsa.
Konferenssipalvelut

Konferenssien järjestäminen ja niihin osallistuminen

RaportointiTiedontuotanto omalle korkeakoululle ja ulkopuolisille sidosryhmille  • No labels