Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rahoitus ja projektit


ProsessialueKuvaus
Rahoitus ja projektit
Tutkimusprojektien suunnitteluun, hallintaan sekä rahoitukseen liittyvät prosessit ja palvelut.
Tutkimuksen mahdollistaminen
Näillä prosesseilla luodaan tutkimustyölle edellytykset. Alueelle liittyvät toiminnot edeltävät hankkeistamista ja hakemusten kirjoittamista. Tähän sisältyvät esimerkiksi rahoituslähteiden- ja ideoiden tunnistaminen sekä hankkeiden esivalmistelu (konsortiohankkeet). Yhteistyö rahoittajien ja mahdollisten yritysyhteistyökumppanien kanssa.
"Hankkeistaminen"
Hankkeiden kuvaukset kirjoitetaan, haetaan rahoitus ja tehdään suunnitelmat. Grant writingiin liittyvät palvelut. Yhteistyökumppanien päättäminen. Tähän vaiheeseen eivät sisälly tutkimustyötä tukevat prosessit, joka alkaa hankkeistamisen päätyttyä.
Toteuttaminen

Projektipäällikköpalveluiden tarjoaminen, taloushallinnon ja raportoinnin vaatimukset.

Tutkimusprojektin hallintapalvelut (ATT)

ATT: Palvelu mahdollistaa tutkimusprojektin hallinnan. Se tarjoaa välineitä tutkimusaineiston hallinnan suunnitteluun, rahoituksen hakuun ja raportointiin sekä tutkimuslupien ja suostumusten hallintaan.(ATT:n kartassa kuvataan asia tutkijan näkökulmasta. TUHA-viitearkkitehtuuri korkeakoulun näkökulmasta)


  • No labels