Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkijakoulutus ja -ura


ProsessialueKuvaus
Tutkijakoulutus ja -ura
Tutkijakoulutukseen liittyvät osa-alueet. Tutkijauran tukemiseen ja edistämiseen suunnatut palvelut.
Tohtorikoulutettavien valinta

Selvitetään hakijoiden kelpoisuus tohtorikoulutukseen, jatkokoulutuspotentiaali, tutkimussuunnitelman sopivuus yliopiston ja laitoksen tutkimusstrategiaan ja mahdollisuus taata riittävä ohjaus ja tuki, myönnetään opinto-oikeus.

Opintojen aloittaminen ja opiskelu

Huolehditaan ohjauksesta ja tohtorikoulutetavan tukipalveluista, tarjotaan opetusta tutkimusalalla sekä tuetaan työelämävalmiuksien saavuttamista. Seurataan opintojen ja tutkimustyön etenemistä, tarjotaan uraohjausta ja tukea.

Tutkimustyön tekeminen

Tarjotaan tohtorikoulutettavalle tutkimusympäristö ja otetaan hänet osaksi tiedeyhteisöä, selvitetään hyvän tietellisen käytännön periaatteet ja avoimen tieteen ja tutkimuksen edellytykset.

Valmistuminen ja siirtyminen työelämään

Huolehditaan väitöskirjan esitarkastuksesta ja väitöskirjan julkaisemisesta, järjestetään väitöstilaisuus, arvostellaan väitöskirja ja myönnetään tohtorintutkinto. Tuetaan tohtoria työelämään siirtymisessä akateemiselle uralle tai akateemisen maailman ulkopuolelle.

  • No labels