Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIEDONLUOVUTUSLUPA KORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISEN TIETOVARANNON VIRTA-JULKAISUTIETOPALVELUSTA TURUN YLIOPISTON KOULUTUSSOSIOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSELLE

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun tallennetaan tutkimusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yliopistolliset sairaalat) tuottamien tutkimusjulkaisujen tietoja. Tutkimusorganisaatiot toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana tutkimusorganisaatioiden rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta. Tutkimusorganisaatiot rekisterinpitäjinä päättävät tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta VIRTA-julkaisutietopalvelusta eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä, tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietojen käyttö Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tutkimusprojektissa

VIRTA-julkaisutietopalvelun aineistoa (tieteellisten artikkelien metatietoja) hyödynnetään Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tutkimusprojektissa tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja niistä kootaan tilastoja ja katsauksia esimerkiksi julkaisujen määristä julkaisutyypeittäin, tieteenaloittain ja rahoitusmuodoittain.

Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa käynnissä olevassa, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit” julkaisutietojen pohjalta luodaan visualisointeja tutkimuksen saaman huomion havainnollistamiseksi. VIRTA-julkaisutietoja käytetään tässä hankkeessa niiden tieteellisten artikkelien tunnistamiseen, joilla on ainakin yksi Suomeen sijoittunut kirjoittaja. Aineisto yhdistetään tieteellisten artikkelien verkossa saamasta huomiosta kerättyyn dataan. Verkkomainintojen määrän perusteella suosituimmista 5 % artikkeleista näytetään listaus, joka sisältää artikkelin julkaisun yhteydessä jo avoimesti julkaistut metatiedot. Tutkimuksen tuottama tieto tulee näyttämään, mitkä artikkelit ovat saaneet merkittävää näkyvyyttä verkossa ja millä alustoilla. Tutkimuksessa pyritään myös vastaamaan miksi tietyt artikkelit ovat saaneet enemmän huomiota verkossa kuin toiset.

Tutkimuksesta ja hankkeesta vastaa Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa Kim Holmberg. Julkaisujen metatiedot haetaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta REST-rajapinnan kautta. VIRTA-julkaisutietopalvelusta haettuja tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille.

Tutkimusorganisaation toimenpiteet

CSC pyytää kaikkia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja päättämään tiedonluovutuksesta Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tietojärjestelmän yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun niin, että julkaisutiedot ovat tutkimusprojektissa hyödynnettävissä. Tutkimusorganisaation tulee ilmoittaa päätöksestään CSC:lle. Päätöksessä voidaan viitata tähän lupapyyntöön.

Tutkimusorganisaatio päivittää tutkimus- tai julkaisutietojärjestelmänsä rekisteriselosteeseen, että rekisteristä luovutetaan tietovarannon kautta teknistä käyttöyhteyttä käyttäen tietoja ko. tarkoitukseen.

CSC huolehtii tiedonluovutusten toteutuksesta ja niiden asianmukaisuudesta sekä tietovarannon ylläpidosta, suojaamisesta ja tietoturvallisuudesta.

Päätös toimitetaan 14.3.2017 mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Kirjaamo

PL 405 02101 Espoo

 

  File Modified
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Karelia.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 LAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 LapinAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 LUT.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Metropolia.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 SaimaanAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 SAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Savonia.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 SeAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Taideyliopisto.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 TAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 TTY.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 TurkuAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 UTA.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 ÅA1.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 ÅA2.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 KajaaniAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 LAUREA.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 LY.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 MPKK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 Novia.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 OAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 OY.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 UEF.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA Akatemia RUSE 2017 UTU.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Arcada.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Centria.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Diak.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 Haaga-Helia.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 HAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 HANKEN.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 HUMAK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 JAMK.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 JY.pdf Apr 07, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 HY.pdf Apr 10, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 VAMK.pdf Apr 11, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 AALTO.pdf May 24, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 VY.pdf May 24, 2017 by Mari Ketola
PDF File Tiedonluovutuslupa VIRTA RUSE 2017 XAMK.pdf May 24, 2017 by Mari Ketola