Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mahdolliset virhetilanteet

Ohjelma muodosta lokitiedoston joka voi olla avuksi virhetilanteissa. Voit avata lokitiedoston suoraan ohjelmasta "Työkalut/Avaa lokitiedosto" valikosta, tai painamalla CTRL+L

Tässä oppaassa on käsitelty vain muutamia virhetilanteita joita voi tulla eteen ohjelman käyttäjälle.


Ohjelmaa ja sen ohjeita päivitetään vielä, joten kuvat ja ohjeen virheilmoitukset voivat olla hieman eri sitä mukaan kun ohjelmaa päivitetään. Ohjelman uuden version paketissa tulee mukana uusin ohje ja ohjeet löytyvät myös online muodossa, linkki löytyy VIRTA-julkaisutietopalvelu -sivustolta.

Tukipyynnöt ohjelman käytöstä, aineiston validointiongelmista ja parannusehdotuksia voi lähettää VIRTA-kehitystiimin virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi sähköpostiosoitteeseen.


1. CSV lähdetiedosto ei ole UTF8-merkistön mukainen.

Katso ohje kohdasta Csv-Excel UTF8 ohjeet tai kohdasta Calc UTF8 ohjeet


2. CSV-tiedoston sarakemäärä ei täsmää

Tarkista, että on oikean vuoden mallitiedosto, esim. 2015 vuoden tiedot raportoidaan 2016, joten on oltava 2015 mallitiedosto.
Mallitiedostot löytyvät Tiedonkeruu -sivuilta

Älä koskaan poista, lisää omia sarakkeita tai muuta niiden nimiä! Älä myöskään muuta niiden järjestystä!

Sarakkeiden on oltava järjestykseltään ja nimeltään juuri ilmoitusvuoden mallitiedoston mukaiset.

 

3. CSV-tiedoston aineisto ei ole puolipilkulla ";" eroteltua

Tarkista csv-tiedosto vaikka Notepad-ohjelmalla. Voi olla että aineisto on pilkulla "," välilyönneillä tai sarkaimella (tabulaattori) eroteltua dataa.


4. CSV-tiedoston aineiston mallipohja ei vastaa organisaation koodistotyyppiä


Aineiston organisaatio (korkeakoulu, tutkimuslaitos/sairaala) ei vastaa mallitiedoston pohjaa, esim. yliopisto koodi , ammattikorkeakoulun mallipohjaa käytetty.

Jos validoinnissa tulee erittäin paljon "punaista", eli virhe-rivejä/sarakkeita, kannattaa korjata tiedot lähdetiedostoon ja tuoda csv-tiedosto uudestaan.
Alussa voi olla jokin joka rivillä toistuva virhe (esim. koodisto virhe, tai pakollinen tieto) joka aiheuttaa että kaikki näyttää punaista.

Jos virheitä on liikaa virheilmoitukset kirjoitetaan lokitiedoston.Pieniä korjauksia validointiaineistoon voi kyllä tehdä ohjelman alaosan taulukkoon suoraan, kuten esim. ISBN ja ISSN kodien korjaukset,
mutta jos on suuri määrä virheitä ne voi olla työlästä korjata.

Muista että vasta tallennettu XML sisältää ohjelman kautta tehdyt muutokset.

Ohjelma on tarkoitettu muuntamaan alkuperäinen csv muotoinen tieto xml-muotoon, joten csv-tiedoston sisältö tulee olla niin virheetöntä kuin vaan mahdollista (teknisesti).
Lopullinen määritysten mukainen XML-tiedosto voidaan muodostaa vasta kun aineisto on läpäissyt ensivalidoinnin.


Ohjelman ollessa käynnissä voit tuoda uuden lähdetiedoston "Tiedosto/Tyhjennä vanhat tiedot ja lue uusi lähdetiedosto" valikon kautta.

 

 

Kun validointi onnistuu (ei ole enään virheitä eli punaisia rivejä) voit tallentaa aineiston XML-tiedostoon.

 

 

Apu- ja tukipyynnöt ohjelman käytöstä, aineiston validointi ongelmista voi lähettää VIRTA-kehitystiimin virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi sähköpostiosoitteeseen.

 

 


 

 

  • No labels