Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Tiedonkeruun käsikirja 2018 on lukittu.

Käsikirjasta ei enää luoda pdf-dokumenttia. Käsikirjan sisältö löytyy tältä sivulta. Käsikirjan voi ladata wikisivulta itse pdf-tiedostoksi. Ks. Ohjeet käsikirjan lataamiseen pdf:nä


Linkki KOTAan: https://kotaplus.csc.fi

Ohjeet KOTA-latauksiin

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja

...

2019


SISÄLLYSLUETTELO

Page Tree
expandCollapseAlltrue
rootcscsuorat:(Luonnos) Tiedonkeruun käsikirja 2019
searchBoxtrue

...

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2018 2019 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2017 2018 kerättäviin tietoihin on ilmoitettu kunkin luvun infolaatikossa.

Vuoden 2019 2020 tiedonkeruun muutoksista ja käyttöönottoaikataulusta sovitaan korkeakoulujen kanssa keväällä 2019. Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.

 
Recently Updated