Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tutkimusdatan avoimuuden hallinnan tukipalvelut - Minimimalli

Image RemovedImage Added

 • Johtaminen
  • Johto ymmärtää datan avoimuuden merkityksen
 • Henkilöresurssit
  • Vähintään yksi henkilö
  • Tuntee RDM:n perusteet ja pyrkii ylläpitämään osaamistaan
  • Tietää mistä löytyy RDM-tietoa
  • Osaa ylläpitää verkkosivua tai saa tukea verkkosivun ylläpitoon
  • Työaikaa on kohdennettu RDM-tiedon hankintaan ja verkkosivun ylläpitoon
 • RDM Tukipalvelut
  • Verkkosivu, jossa on linkkejä, joiden takaa lyötyy esim.
  • Organisaation RDM ohjeistus
  • Vastuullinen tiede Aineistot jatkokäyttöön–sivu https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto 
  • Datan tallennuspalveluja
   • Organisaation omat tallennuspalvelut
   • Organisaation tutkijoiden tieteenalojen data-arkistot
   • Yleiset esim. https://zenodo.org/
  • Muita datan hallintaan liittyviä palveluja, esim. anonymisointi
  • Datan avoimuuden kursseja/webinaareja
  • Avoimen tieteen kursseja/webinaareja

Tutkimusdatan avoimuuden hallinnan tukipalvelut - Laajempi malli

Image RemovedImage Added

 • Johtaminen
  • Johto panostaa datan avoimuuteen
   • Tavoitteet, resurssit, seuranta/mittarit ja palkitseminen
   • Yksiköiden välisen yhteistyön organisointi
 • Henkilöresurssit
  • Organisaation koon mukaisesti riittävä resurssointi tutkijan datapalvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen
  • Roolien tunnistaminen ja vastuunjako yksiköiden välillä
  • Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on osa RDM-työtä
 • RDM tukipalvelut
  • Verkkosivut, joista löytyy kattavasti RDM-tietoa
  • Helpdesk yhdessä osoitteessa <> yksiköiden välinen yhteistyö
  • Henkilökohtainen tukipalvelu tilattavissa
  • DMP tuki
  • Koulutukset
  • Viestintä (Markkinointi) monikanavaisesti

Tutkimusdatan avoimuuden hallinnan tukipalvelut - Ideaalimalli

Image RemovedImage Added

 • Johtaminen
  • Datan avoimuus on kansainvälisesti verkostoituneen tutkimusorganisaation strateginen valinta osana avointa tiedettä.
 • Henkilöresurssit
  • Hyvin resurssoitu ja monipuolisen osaamisen omaava Datastuerttien tiimi ylläpitää ja kehittää organisaation Datanhallinta-palvelualustaa osana EOSCia ja muita kansainvälisiä federoituja datan hallinnan alustoja.
 • RDM tukipalvelut
  • Verkkosivu, joka esittelee Datanhallinta-palvelualustan käytön
  • Koulutukset
   • datanhallinnan merkitykseen eri tieteenaloilla eri kohderyhmille räätälöitynä
   • Datanhallinnan-palvelualustan käyttöön
  • Tekoälyyn ja koneluettaviin (FAIR) metatietoihin ja tutkijan/tukihenkilöiden syöttämiin tietoihin perustuva Datanhallinta-palvelualusta hoitaa datan avaamisen DMP:n tietojen pohjalta
   • DMP:n hallinta
   • Sopimukset ao. osapuolien välillä
   • Datan anonymisointi tarvittaessa
   • Lisenssit ja käyttöehdot
   • Datan kuvailu verkkosivuille
   • Tilastotietojen keruu ja jakelu
   • Rajapinnat datan jakeluun ja hyödyntämiseen/uudelleen käyttöön

...