Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Kommande webbinarier:

Uppgifter om

...

gymnasiets heltsidsstuderande i KOSKI-tjänsten

...

19.

...

4.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen
22
19.
2
4.2023 klockan 9.30-
11
12.
15
00Vi går igenom hur
studierätter för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen
studierätterna för heltidsstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten
.

Länk till mötet

Uppgifter om förberedande undervisning i KOSKI-tjänsten 22.2.2023.pdf
Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om gymnasiets

...

ämnesstuderande i KOSKI-tjänsten

...

3.

...

5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 193.45.2023 klockan 9.30-1211.00Vi går igenom hur studierätterna för heltidsstuderande ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänstenLänken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om

...

grundläggande utbildning för vuxna i KOSKI-tjänsten

...

17.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 317.5.2023 klockan 9.30-11.0030Vi går igenom hur studierätterna för ämnesstuderande i gymnasiet uppgifterna om studierätter inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten.Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om

...

yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten

...

31.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 1731.5.2023 klockan 9.3000-1112.3000Vi går igenom hur uppgifterna om studierätter inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska prestationer och delprestationer för studierätter som siktar på hela examen eller delar av examen borde synas i KOSKI-tjänsten då uppgifterna har förts in korrekt. Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten

...

måndagen 12.

...

6.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen Måndagen 31.5.2023 klockan 9.0030-1211.00Vi går igenom hur prestationer och delprestationer för studierätter som siktar på hela examen eller delar av examen borde uppgifter om övrig yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten då uppgifterna har förts in korrekt. Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

...


Tidigare webbinarier (material och inspelning):

Uppgifter om undervisning som förbereder för grundläggande utbildning i KOSKI-tjänsten

...

22.

...

2.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Måndagen 31
Onsdagen 22.
5
2.2023 klockan 9.30-11.
00
15Vi går igenom hur
uppgifter om övrig yrkesutbildning
studierätter för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.
Länken och materialet publiceras senare

Uppgifter om förberedande undervisning i KOSKI-tjänsten 22.2.2023.pdf

Inspelningen publiceras senare

...

KOSKI-grunder och användaradministration 1.2.2023

...