Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleOvatko opintohallintojärjestelmien toimittajat olleet mukana valmistelussa?
Opetushallitus keskustelee säännöllisesti opintohallintojärjestelmien toimittajien kanssa ja näissä tilaisuuksissa informoidaan työelämäpalautteeseen liittyvästä kehittämisestä ja keskustellaan tiedon tuottamiseen liittyvistä tarpeista

...

Expand
titleKuka siirtää tiedot eHOKSiin hankintakoulutustilanteissa?
Hankintakoulutustilanteessa tiedot eHOKSiin siirtää koulutusta hankkiva koulutuksen järjestäjä, jonka opiskelija opiskelija on (saa  saa valtionosuusrahoituksen) ja joka vastaa opiskelijan HOKSista kokonaisuutena.  Koulutuksen järjestäjäkohtaiset työelämäpalautekyselyjen vastauslinkit muodostetaan eHOKSissa olevien tietojen perusteella.

...

Expand
titleMilloin niputetut ja ei-niputetut linkit näkyvät Arvossa?

Niputetut linkit näkyvät Arvon virkailijakäyttöliittymässä kyselykertaVastaajat-sivulla niputtamisen jälkeen. Ei-niputetut vastaajatunnukset näkyvät puolestaan kyselykertaVastaajat-sivulta saatavalla CSV:llä (Lataa tunnukset tiedostona) sitä mukaa, kun niitä syntyy.

...

Expand
titleMillä yksiköllä mitataan työjaksojen kestoa?

Vuorokausilla.

Vastauslinkkien lähettäminen

Expand
titleSaako vastaanottaja muistutusviestin ellei ole vastannut?

Työpaikkaohjaajakyselyn vastaanottajille lähetetään automaattisesti yksi muistutusviesti ellei ole vastattu. Työpaikkakyselyn vastauslinkit lähettää koulutuksen järjestäjä, joka voi myös itse lähettää muistutusviestit. Vastaustilannetta voi seurata Arvo-palvelusta kuten opiskelijapalautteenkin kohdalla. 

...

Palautetieto siirtyy Arvosta Vipuseen kerran vuorokaudessa. 
Expand
titleKuinka pitkä viive tulee olemaan tietojen keruusta niiden raportointiin Vipusessa?

Työpaikkaohjaajakyselyssä on Vipusessa sama julkaisuviive kuin ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteella. Raportit päivittyvät Raportit päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla. Raportin sisältämän ajanjakson voi tarkistaa Tilastokausi-suodattimen päivämääristä. 

Työpaikkakysely järjestetään kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. Tulokset päivittyvät Vipuseen joka maaliskuu ja syyskuu. 

...

Expand
titleMiksi Vipusen tilastoraportilla näkyy enemmän vastanneita työpaikkaohjaajakyselyyn kuin Arvossa?

Todennäköisesti syy on siinä, että Arvo ja Vipunen käyttävät eri ajankohtaa perusteena raportoinnille. Arvossa vastanneet raportoidaan vastauspäivän mukaan, ja Vipusessa vastaajatunnuksen alkupäivämäärän mukaan. Näin ollen esimerkiksi jos rajataan tarkasteluajankohdaksi raportille Arvossa 1.7.-31.12.212021, Arvon raportilla näytetään kaikki kyseisen aikavälin aikana vastanneet. Jos samaa rajausta käytetään Vipusen raportilla, raportille voi raportoitua myös sellaisia vastaajia, joiden vastaajatunnus on astunut voimaan aikavälillä 1.7.-31.12.212021, mutta jotka ovat todellisuudessa vastanneet vasta vuoden 2022 puolella esimerkiksi tammikuun alussa.

...

Expand
titleOnko tulossa rajapinta Arvoon myös opiskelijapalautteen osalta?

Rajapinta kysely- ja vastausdatan lataamiseksi organisaatioiden omiin tietovarastoihin on toteutettu. Sen kautta saa jatkossa sekä opiskelijapalaute- että työelämäpalautedataa. Käyttöönottomahdollisuudesta tiedotetaan myöhemmin keväällä. 

Lisätietoa rajapinnasta saa tutustumalla sivuun: https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/ArvoAPI

Viestintä

Expand
titleTuleeko tästä uudistuksesta tiedotusmateriaalia, jota koulutuksen järjestäjä voi käyttää omille asiakkailleen tiedottamisessa?

Viestinnässä käytettävää materiaalia laaditaan. Tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

Työpaikkaohjaajakysely

Palautteen kerääminen

...

Expand
titleKuinka monta omaa lisäkysymystä koulutuksen järjestäjä voi lisätä valtakunnallisen kyselylomakkeen loppuun

Suositellaan yhden avoimen kysymyksen lisäämistä, jolla vastaaja voi halutessaan perustella vastauksiaan ja antaa koulutuksen järjestäjälle muuta palautetta vapaana tekstinä. Lisäkysymysten määrää ei ole teknisesti rajoitettu. Koulutuksen järjestäjä päättää itse niiden määrän. Se kannattaa huomioida, että kyselyn pituus voi vaikuttaa vastaamisaktiivisuuteen. Työelämä on toivonut kyselyn olevan lyhyt ja nopea vastata.    Koulutuksen järjestäjän omat kysymykset eivät saa olla pakollisia vastata.

Vastauslinkkien muodostaminen Vastauslinkkien muodostaminen ja muodostamiseen käytettävät tiedot

...

Expand
titleMistä voisi tarkistaa, mitä tietoja vastaanottaja näkee linkin takaa: viestipohja ja tiedot yms.?

Arvon virkailijakäyttöliittymästä voi tarkastella kyselyn esikatselua. Sen kautta näkee hyvin kyselyn kuvaustekstin, kysymykset ja koulutuksen järjestäjän omat lisäkysymykset kolmella kielellä. Esikatselu on geneerinen kyselylomake, jonka avulla voi kokeilla myös vastaamista, mutta siihen ei liity taustatietoja. Esikatselun vastaukset eivät tallennu Arvoon. Työpaikkaohjaajalle näytettäviin taustatietoihin voi tutustua wikiin lisättyjen kuvakaappausten kautta: Ohjeet: vastauslinkit työpaikkakyselyssä (kts. Kyselylomake vastaajan silmin)

...

Expand
titleJos samalle työpaikalle on muodostunut useita linkkejä, voiko ne yhdistää linkkien luomisen jälkeen?

Työpaikkakyselyyn muodostettuja vastauslinkkejä ei ole teknisesti mahdollista yhdistää linkkien muodostamisen jälkeen.

Expand
titleJos samalle työpaikalle on muodostunut useita linkkejä, voiko ne yhdistää linkkien luomisen jälkeen?

Työpaikkakyselyyn muodostettuja vastauslinkkejä ei ole teknisesti mahdollista yhdistää linkkien muodostamisen jälkeen.

Työpaikkakyselyn vastaajat ja vastauslinkkien lähettäminen

...

Expand
titlePitääkö koulutuksen järjestäjän lähettää työpaikkakyselyt yksi kerrallaan?
Koulutuksen järjestäjä päättää itse tavasta, jolla se lähettää työpaikkakyselyt.

Työpaikkakyselyn näkyminen Arvossa

Expand
titleEn löydä työpaikkakyselyä Kyselyt-välilehdeltä Arvosta?

Kun kyselyn vastausaika on päättynyt, se sulkeutuu automaattisesti eikä näy siinä vaiheessa enää aktiivisena Arvossa "Kyselyt"-sivun yläosassa. Sivun alaosassa on painike "Näytä suljetut", jota painamalla saa näkyviin myös sulkeutuneet kyselyt. 

Arkisto

Työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotto

Expand
titleMilloin työelämäpalautejärjestelmä on otettava käyttöön?
Viimeistään 1.7.2021 mennessä. Siitä alkaen – 30.6.2022 saakka kerätty palaute vaikuttaa koulutuksen järjestäjän vuoden 2023 vaikuttavuusrahoituksen myöntämiseen. Työelämäpalautejärjestelmän käyttöönottoa suositellaan tehtäväksi kuitenkin jo aikaisemmin keväällä 2021, jotta koulutuksen järjestäjän on mahdollista todeta lähetysprosessin toimivuus omassa organisaatiossa ennen viimeistä määräaikaa.