Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Tulevat koulutukset

Valpas- webinaari toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjille: oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta ja oppivelvollisuuslain mukaiseen koulutuksen maksuttomuuteen liittyvien tietojen tarkastelu palvelussa ma 16.9.2024 

AjankohtaKohderyhmä/sisältöLinkki tilaisuuteenTilaisuuden materiaali
ma 16.9.2024 klo 12-13.25Webinaari on suunnattu nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

Webinaarissa käydään läpi muun muassa:

 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet ja tiedot oppivelvollisuuden suorittamisesta
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta, joka on ilman oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa opiskelupaikkaa
 • miten tarkastella maksuttomuuden arviointiin vaikuttavia tietoja Valpas- palvelusta ja tallentaa tieto maksuttomuudesta KOSKI- tietovarantoon
(Tulee saataville myöhemmin)(Tulee saataville myöhemmin)


Valpas- webinaari: asuinkunnan toiminnallisuudet Valpas- palvelussa ke 4.9.2024

AjankohtaKohderyhmä/sisältöLinkki tilaisuuteenTilaisuuden materiaali
Ke 4.9.2024 klo 9.30-11.25Webinaari on suunnattu asuinkunnan virkailijoille.

Webinaarissa käydään läpi muun muassa:

 • miten tarkastella Valpas- palvelusta asuinkunnalle ilmoitettuja oppivelvollisia ilman oppivelvollisuuden suorittamisen kelpaavaa perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa
 • miten tehdä ilmoitus oppivelvollisesta toiselle kunnalle
 • miten seurata kunnalle ilmoitettujen oppivelvollisten opintojen aloittamista
 • miten merkitä oppivelvolliselle tieto oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tai oppivelvollisuudesta vapauttamisesta
 • miten hakea useamman oppivelvollisen tiedot kerrallaan oppivelvollisuuden valvontaa varten sekä miten tulkita näitä tietoja
 • miten tarkistaa oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisen tilanne kyseisessä kunnassa viralliseen kotikuntatietoon perustuen, millaisiin logiikoihin oppivelvollisten haku kotikuntatiedon perusteella rakentuu ja mitä olisi hyvä huomioida tietoja tarkastellessa
(Tulee saataville myöhemmin)(Tulee saataville myöhemmin)

Valpas- webinaari: hakeutumisvelvollisten valvonta perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjille ke 21.8.2024

AjankohtaKohderyhmä/sisältöLinkki tilaisuuteenTilaisuuden materiaali
Ke 21.8.2024 klo 9.30-10.55

Webinaari on suunnattu peruopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjille.

Webinaarissa käydään läpi muun muassa:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta perusopetuksen/nivelvaiheen koulutuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin sekä opiskelupaikan vastaanottamista
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta, joka on ilman oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa opiskelupaikkaa
(Tulee saataville myöhemmin)(Tulee saataville myöhemmin)

Menneet koulutukset - materiaalit ja tallenteet:

Valpas-palvelun palautteenantotilaisuus kuntakäyttäjille 31.1.2022

Tilaisuus järjestetään Teams- kokouksena (maksimi osallistujamäärä 1000 henkilöä) eikä siihen tarvitse ennakkoilmoittautua. Tilaisuudesta kysytyistä kysymyksistä, vastauksista sekä palautteesta tehdään kooste tälle sivulle.

AjankohtaKohderyhmä/sisältöLinkki tilaisuuteen ja kyselyynTilaisuuden materiaali

Ma 31.1.2022 klo 9-10

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otettiin käyttöön kuntakäyttäjille 1.8.2021 alkaen, jolloin kuntakäyttäjälle tulivat käyttöön oppivelvollisuuslain mukaiset toiminnallisuudet. Valpas- palvelua on vielä jatkokehitetty, ja kuntakäyttäjille tulee vuoden 2021 loppupuolella käyttöön toiminnallisuus, jonka avulla pystyy hakemaan useamman oppivelvollisen tiedot kerralla oppivelvollisuuden valvontaa varten sekä mahdollisuus tarkastella oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisen tilannetta kyseisessä kunnassa.


Järjestämme tammikuussa 2022 palautteenantotilaisuuden Valpas-palvelun kuntakäyttäjille. Toivoisimme, että antaisitte etukäteen palautetta sekä esittäisitte mahdollisia kysymyksiä alla olevan palautelinkin kautta. Palautetta voi antaa ajalla 15.12.2021- 15.1.2022. Antamaanne palautetta käsitellään palautteenantotilaisuudessa sekä vastataan mahdollisiin esittämiinne kysymyksiin

Valpas- palvelun palautteenantotilaisuus.pptx

Webinaari: Valpas-palvelun uudet toiminnallisuudet kuntakäyttäjille ti 14.12.2021 & 12.1.2022

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams- kokouksena (maksimi osallistujamäärä 1000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.


AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

Ti 14.12.2021 klo 12-13

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otettiin käyttöön kuntakäyttäjille 1.8.2021 alkaen. Tuolloin käyttöön tulivat oppivelvollisuuslain mukaiset toiminnallisuudet. Valpas- palvelua on vielä jatkokehitetty, ja loppuvuodesta 2021 tulevat käyttöön toiminnallisuudet, joiden avulla voi hakea Valpas-palvelusta useamman oppivelvollisen kerralla oppivelvollisuuden valvontaa varten sekä tarkastella oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisen tilannetta kuntatasolla.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten hakea useamman oppivelvollisen tiedot kerrallaan oppivelvollisuuden valvontaa varten sekä miten tulkita näitä tietoja
 • miten tarkistaa oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisen tilanne kyseisessä kunnassa viralliseen kotikuntatietoon perustuen, millaisiin logiikoihin oppivelvollisten haku kotikuntatiedon perusteella rakentuu ja mitä olisi hyvä huomioida tietoja tarkastellessa

Uudet Valpas-toiminnallisuudet kuntakäyttäjille.pptx


Ke 12.1.2022 klo 10-11

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otettiin käyttöön kuntakäyttäjille 1.8.2021 alkaen. Tuolloin käyttöön tulivat oppivelvollisuuslain mukaiset toiminnallisuudet. Valpas- palvelua on vielä jatkokehitetty, ja loppuvuodesta 2021 tulevat käyttöön toiminnallisuudet, joiden avulla voi hakea Valpas-palvelusta useamman oppivelvollisen kerralla oppivelvollisuuden valvontaa varten sekä tarkastella oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisen tilannetta kuntatasolla.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten hakea useamman oppivelvollisen tiedot kerrallaan oppivelvollisuuden valvontaa varten sekä miten tulkita näitä tietoja
 • miten tarkistaa oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisen tilanne kyseisessä kunnassa viralliseen kotikuntatietoon perustuen, millaisiin logiikoihin oppivelvollisten haku kotikuntatiedon perusteella rakentuu ja mitä olisi hyvä huomioida tietoja tarkastellessa
 Webinaarin tallenne

Webinaari: Valpas-käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksenjärjestäjälle ma 23.8.2021 & ma 6.9.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams- kokouksena (maksimi osallistujamäärä 1000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.


AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

Ma 23.8.2021 klo 12-14

Webinaari: Valpas-palvelun käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksen järjestäjälle

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä Valpas- palvelussa ovat käytettävissä perusopetuksen hakeutumisen seurannan toiminnallisuudet sekä koulutuksen järjestäjille mahdollisuus tarkistaa, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Lisätietoa nykyisistä toiminnallisuuksista löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206833233

Elokuussa 2021 palveluun tulee käytettäväksi toiminnallisuuksia nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan valvovalle virkailijalle.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta nivelvaiheen koulutuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista toisen asteen koulutuksiin sekä opiskelupaikan vastaanottamista
 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet ja tiedot oppivelvollisuuden suorittamisesta
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta, joka katsotaan eronneeksi ja olevan ilman oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaari_käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksen järjestäjälle.pptx


Ma 6.9.2021 klo 12-14

Webinaari: Valpas-palvelun käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksen järjestäjälle

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä Valpas- palvelussa ovat käytettävissä perusopetuksen hakeutumisen seurannan toiminnallisuudet sekä koulutuksen järjestäjille mahdollisuus tarkistaa, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Lisätietoa nykyisistä toiminnallisuuksista löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206833233

Elokuussa 2021 palveluun tulee käytettäväksi toiminnallisuuksia nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan valvovalle virkailijalle.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta nivelvaiheen koulutuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista toisen asteen koulutuksiin sekä opiskelupaikan vastaanottamista
 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet ja tiedot oppivelvollisuuden suorittamisesta
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta, joka katsotaan eronneeksi ja olevan ilman oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaari_käyttökoulutus nivelvaiheen koulutuksen järjestäjälle.pptxWebinaarin tallenne

Webinaari: Valpas-käyttökoulutus toisen asteen koulutuksenjärjestäjälle ti 17.8.2021 & pe 3.9.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams- kokouksena (maksimi osallistujamäärä 1000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.


AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

ti 17.8. klo 12-13.30

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä Valpas- palvelussa ovat käytettävissä perusopetuksen hakeutumisen seurannan toiminnallisuudet sekä koulutuksen järjestäjille mahdollisuus tarkistaa, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Lisätietoa nykyisistä toiminnallisuuksista löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206833233

Elokuussa 2021 palveluun tulee käytettäväksi toiminnallisuuksia nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan valvovalle virkailijalle.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet ja tiedot oppivelvollisuuden suorittamisesta
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta, joka katsotaan eronneeksi ja olevan ilman oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Käyttökoulutus toisen asteen koulutuksen järjestäjälle.pptx
pe 3.9. klo 10-11.30

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä Valpas- palvelussa ovat käytettävissä perusopetuksen hakeutumisen seurannan toiminnallisuudet sekä koulutuksen järjestäjille mahdollisuus tarkistaa, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Lisätietoa nykyisistä toiminnallisuuksista löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206833233

Elokuussa 2021 palveluun tulee käytettäväksi toiminnallisuuksia nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan valvovalle virkailijalle.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet ja tiedot oppivelvollisuuden suorittamisesta
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta, joka katsotaan eronneeksi ja olevan ilman oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Käyttökoulutus toisen asteen koulutuksen järjestäjälle.pptxWebinaarin tallenne

Webinaari: Valpas-käyttökoulutus asuinkunnan valvovalle virkailijalle ke 11.8.2021 & ke 1.9.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams- kokouksena (maksimi osallistujamäärä 1000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne

Ke 11.8.2021 klo 12-14

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä Valpas- palvelussa ovat käytettävissä perusopetuksen hakeutumisen seurannan toiminnallisuudet sekä koulutuksen järjestäjille mahdollisuus tarkistaa, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Lisätietoa nykyisistä toiminnallisuuksista löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206833233

Elokuussa 2021 palveluun tulee käytettäväksi toiminnallisuuksia nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan valvovalle virkailijalle.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten tarkastella Valpas- palvelusta asuinkunnalle ilmoitettuja oppivelvollisia ilman oppivelvollisuuden suorittamisen kelpaavaa perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa
 • miten tehdä ilmoitus oppivelvollisesta toiselle kunnalle
 • miten seurata kunnalle ilmoitettujen oppivelvollisten opintojen aloittamista
 • miten merkitä oppivelvolliselle tieto oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.Ke 1.9.2021 klo 12-14

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (Valpas) otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä Valpas- palvelussa ovat käytettävissä perusopetuksen hakeutumisen seurannan toiminnallisuudet sekä koulutuksen järjestäjille mahdollisuus tarkistaa, onko oppijalla oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Lisätietoa nykyisistä toiminnallisuuksista löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=206833233

Elokuussa 2021 palveluun tulee käytettäväksi toiminnallisuuksia nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnan valvovalle virkailijalle.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten tarkastella Valpas- palvelusta asuinkunnalle ilmoitettuja oppivelvollisia ilman oppivelvollisuuden suorittamisen kelpaavaa perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa
 • miten tehdä ilmoitus oppivelvollisesta toiselle kunnalle
 • miten seurata kunnalle ilmoitettujen oppivelvollisten opintojen aloittamista
 • miten merkitä oppivelvolliselle tieto oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaari asuinkunnan toiminnallisuudet.pptxWebinaarin tallenne

Webinaari: Valpas-palvelun käyttökoulutus perusopetuksen järjestäjille 14.5.2021 & 20.5.2021

Samansisältöisiä webinaareja järjestetään kahtena eri ajankohtana. Webinaari järjestetään Teams Live Event- tapahtumana (maksimi osallistujamäärä 10 000 henkilöä). Webinaareihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Webinaareista tehdään tallenne tekstityksineen ja se julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki koulutukseenWebinaarin tallenne
Pe 14.5.2021 klo 12-14 (suomeksi)

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen alkuosassa palvelu tarjotaan perusopetuksen järjestäjille.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta perusopetuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista toiselle asteelle tai nivelvaiheen koulutuksiin
 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet sekä opiskelupaikan vastaanottaminen
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta ilman opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaarin esitysmateriaali: Webinaari Valpas-käyttökoulutus perusopetuksen järjestäjille.pptx
Kysyttyjä kysymyksiä: Kysymykset_perusopetuksenjärjestäjän-koulutus.docx

To 20.5.2021 klo 12-14 (suomeksi)

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen alkuosassa palvelu tarjotaan perusopetuksen järjestäjille.

Webinaarissa käydään läpi:

 • miten seurata Valpas-palvelun kautta perusopetuksen päättävän oppivelvollisen hakeutumista toiselle asteelle tai nivelvaiheen koulutuksiin
 • miten nähdä oppivelvollisen opiskeluoikeudet sekä opiskelupaikan vastaanottaminen
 • miten tehdä ilmoitus asuinkunnalle oppivelvollisesta ilman opiskelupaikkaa

Koulutuswebinaari sisältää Valpas-palvelun käyttöön liittyvää teknistä ohjaamista. Sisällölliset asiat käsitellään eri tilaisuuksissa.

Webinaarin esitysmateriaali: Webinaari Valpas-käyttökoulutus perusopetuksen järjestäjille.pptx
Kysyttyjä kysymyksiä: Kysymykset_perusopetuksenjärjestäjän_koulutus_ 20.5.docx
Webinaarin tallenne

Webinaari: Oppivelvollisuuden seuranta-ja valvontapalvelu- Valpas käyttöoikeudet 8.4.2021 & 15.4.2021

AjankohtaKohderyhmä/sisältöMateriaalit/linkki webinaariinWebinaarin tallenne
Torstaina 8.4.2021 klo 10-11 & torstaina 15.4.2021 klo 14-15Koulutuksenjärjestäjiä ja kuntia pyydetään organisoitumaan oppivelvollisuuteen liittyvien valvontatehtävien osalta ja alkamaan myöntää Valpas-pääkäyttäjäoikeuksia virkailijan Opintopolussa Valpas-palvelua tehtävissään tarvitseville henkilöille. Koulutus käsittelee Valpas-palveluun liittyviä käyttöoikeuksia. Lisätietoa käyttöoikeuksista löytyy sivulta Valpas-palvelun käyttäjähallinta ja käyttäjäroolit.

Valpas-käyttöoikeudet 8.4.2021.pptx

Huom! Esityksessä ja webinaarissa mainittu koulutustoimijan vastuukäyttäjä -rooli on korvattu uudella Opintopolun vastuukäyttäjällä 1.11.2021 alkaen. Lisätietoa täältä. Tämä ei vaikuta muihin Valpas-käyttäjärooleihin.

Webinaarin tallenne


Ohjevideot ja -esitykset

Oppivelvollisuuslain mukaiseen koulutuksen maksuttomuuteen liittyvien tietojen tarkastelu Valpas-palvelussa sekä koulutuksen maksuttomuuteen liittyvät KOSKI-merkinnät nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksissa

Toisen asteen ja nivelvaiheen koulutusta järjestävät koulutuksen järjestäjät, joilla opiskelee oppijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.


Image Modified Presentation

HUOM! Power point diaesitykseen on saatavilla ääni, kun tarkastelee dioja diaesitys-tilassa.