Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

3.9. Harjoittelukoulut

Table of Contents

Info
titleKäsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittuTämä on vanha käsikirja.

3.9. Harjoittelukoulut

Tiedonkeruulomake YO 9, harjoittelukoulut:


Erillisessä harjoittelukoulutiedonkeruussa kerätään tietoja harjoittelukoulujen oppilaista ja harjoittelukoulun toiminnasta. Harjoittelukouluihin liittyviä tietoja kerätään myös henkilöstötiedonkeruun (3.1.), opintopistetiedonkeruun (3.2.) ja tilatiedonkeruun (3.8.) yhteydessä.

3.9.1. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

3.9.1.1. Harjoittelukoulun oppilaat

Kuvaus

Oppilasmäärä kalenterivuonna kevät- ja syyslukukauden keskiarvona. Jaottelu seuraavasti:

  • yhteensä
  • esiopetus
  • perusopetuksen vuodet 1-6
  • perusopetuksen vuodet 7-9
  • lukio

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa viisi saraketta kullekin, yksi em. ryhmälle, joihin merkitään tiedot kokonaislukuna.

3.9.1.2. Harjoittelukoulun kokonaistuntimäärä

Kuvaus

Syyslukukauden työsuunnitelmasta poimittu kokonaistuntimäärä viikkotunteina, joka on säännöllisen palkanmaksun perustana.

Tiedon muoto

Yhteensä vuosiviikkotunteja, kokonaisluku.

3.9.1.3. Harjoittelukoulun opettajankoulutustehtävien kokonaisviikkotunnit

Kuvaus

Opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit yhteensä. Harjoittelukoulun toimintamenomäärärahoilla maksettavista opettajankoulutustehtävistä maksettavat vuosiviikkotunnit yhteensä, (esimerkiksi ohjaus, koordinointi, didaktiikan opetus, demonstraatiokoulutus, täydennyskoulutus).

Tiedon muoto

Yhteensä vuosiviikkotunteja, kokonaisluku.