Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomalaisissa korkeakouluissa käytettävien tutkimustietojärjestelmien parissa työskentelevien yhteistyöryhmä. Tutkimustietojärjestelmät-ryhmän piirissä toimii itsenäsisesti kaksi ryhmää.


Panel
borderColorBlack
bgColorWhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightgreen
borderStylesolid
titleFIPure-ryhmä

AjankohtaistaPanel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightblue
borderStylesolid
titleCONVERIS-ryhmä

Ajankohtaista