Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kansallinen yhdistämispalvelu
 • konsortiokirjeessä on tiedustelu myös kiinnostuksesta pilotoida yhdistämispalvelua
   • CSC on mukana myös yhtenä pilottiorganisaationa
 • tällä hetkellä tutkijalle haetaan parasta käyttökokemusta (push)
    • aluksi tehdään ns. push-toteutus (pull-toteutuksessa joudutaan lähettämään sähköpostia)
    • push tehdään ensin valmiiksi
    • todettiin, että tässä on ns. muna-kana-ilmiö (organisaatiot odottavat että tutkijat käyttävät – tutkijat odottavat että heille on palveluita)
 • yhdistämispalvelu ei edellytä, että organisaatio on ORCID-jäsen
 • yhdistämispalvelulla pienet organisaatiot saavat identiteetinhallinnan hoidettua, ei merkittäviä kustannuksia
 • pilotointiin voi lähteä mukaan nyt tai myöhemmin
 • keskusteltiin myös MyDatasta, Kari Laalo esitteli ajatusmallin:
  • todettiin, että asiaa seurataan  
 • todettiin, että yhdistämispalvelusta tarvitaan konkreettisimpia esimerkkejä ja sovittiin, että Kari Laalo lisää niitä Confluenceen wikin yhdistämispalvelun sivuille

...