Kansallisen ORCID-yhteistyöryhmän kokous 29.1.2016

Paikka ja aika: perjantaina 29.1., klo 9.15-11.00, Helsingin yliopistolla (Porthania, sali P667)

Yhteistyöryhmän jäsenet

Kokouksen osallistujat:

 • Ella Bingham, Aalto-yliopisto
 • Anne Björklund, CSC, sihteeri
 • Kari Laalo, CSC
 • Hanna-Mari­ Puuska, CSC
 • Walter Rydman, CSC
 • Aija Kaitera, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Jukka Englund (Pälvi Kaiposen tilalla), Helsingin yliopiston kirjasto
 • Markku Ihonen, Tampereen yliopisto
 • Kati Mäki, Tampereen yliopisto
 • Marja Kokko, Jyväskylän yliopisto
 • Aila Louhelainen, Oulun yliopiston kirjasto
 • Jani Sassali, Oulun yliopiston kirjasto
 • Iris Tahvanainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Mikko Saunamäki, Luonnonvarakeskus
 • Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Antti-Jussi Nygård, TSV
 • Jukka Rantasaari, Turun yliopiston kirjasto
 • Katri Rintamäki, Vaasan yliopisto
 • Anssi Neuvonen, VTT

Asialista

1. Kokouksen avaus

 • Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Aija Kaitera toivotti kaikki tervetulleiksi
 • Kokouksen osallistujat esittäytyivät.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Ajankohtaiset asiat

3.1 Organisaatioiden tilannekatsaukset

 • Käytiin läpi organisaatioiden kuulumiset ja keskusteltiin konsortiojäsenyydestä (pöytäkirjassa kohdassa 3.3.).

3.2 Ajankohtaiset asiat kansainväliseltä kentältä

Hanna-Mari Puuska

3.3 Kirje/tiedustelu konsortiojäsenyydestä

 • kommentteja kirjeen sisältöön saatiin hyvin, kiitos kaikille kommentoijille!
 • kirje lähtenyt 28.1. (liite)
 • tiedustelu on lähtenyt kirjaamoihin jakelulla:
  • yliopistot
  • ammattikorkeakoulut
  • tutkimuslaitokset
  • yliopistolliset sairaanhoitopiirit
  • Suomen Akatemia
  • Tekes
  • Kansalliskirjasto
  • Tieteellisten seurain valtuuskunta
  • Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
 • vastauksia tiedusteluun on pyydetty 29.2. mennessä

  • tavoitteena on, että konsortiosopimus allekirjoitetaan huhtikuussa 2016

 • tarkennettiin, että:

  • vastaus ei ole sitova vaan kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa aloitetaan neuvottelut

  • konsortiota voi laajentaa ja siihen voi liittyä myöhemminkin  

3.4 Viestintä

Alustus, Anne Björklund

Kansallinen ORCID-verkkosivusto

 • domain-nimeksi ehdotetaan www.tutkijatunniste.fi
  • todettiin, että tarvitaan myös ruotsin- ja englanninkielinen verkkotunnus
  • päätettiin varata seuraavat verkkotunnukset (jos vapaana):
   • tutkijatunniste.fi (ja varmuuden vuoksi myös tutkijantunniste.fi)
   • research.fi (ei ole vapaa, selvitetty kokouksen jälkeen)
   • researcheridentifier.fi
   • forskare.fi/forskaren, (forskare.se löytyy, ei vapaana)
   • forskar-id (tämä ehdotus tuli heti kokouksen jälkeen)
 • sivuston alustava suunnitelma ja rakenne
  • todettiin, että edetään tällä suunnitelmalla ja aikataululla
 • verkkosivusto tulee kommentti- ja hyväksymiskierrokselle yhteistyöryhmälle ennen julkaisua
  • julkaisu 1.3.
 • sivusto toteutetaan WordPressillä
 • CSC on julkaissut myös suppeat infosivut www.csc.fi/orcid

Viestintämateriaalit

 • ORCIDin jäsenille tarjoamat materiaalit
 • yhteistyöryhmän materiaalitarpeet ja aikataulu niiden suhteen: 
  • ennen verkkosivujen julkaisua yo. esittelyteksi (newsletter) jaetaan yhteistyöryhmälle  
  • CSC tuottaa seuraavia materiaaleja kevään aikana, kuten:
   • roll-up tapahtumiin
   • kansalliset esitteet maaliskuun aikana
   • tarpeen mukaan muita materiaaleja

Tapahtumat ja kokoukset 2016

 • Kalenteri
 • ORCID-teema esillä TUHA-seminaarissa, joka järjestetään 21.4.2016 (HY, Minerva-tori)
 • Tapahtumakalenteriin lisätään:
  • KV-päivät
  • IT-päivät
  • Haka-seminaari
  • Tutkimushallinnon päivät 

3.5. Kansallisen yhdistämispalvelun tilannekatsaus

 • Kansallinen yhdistämispalvelu
 • konsortiokirjeessä on tiedustelu myös kiinnostuksesta pilotoida yhdistämispalvelua
   • CSC on mukana myös yhtenä pilottiorganisaationa
 • tällä hetkellä tutkijalle haetaan parasta käyttökokemusta (push)
    • aluksi tehdään ns. push-toteutus (pull-toteutuksessa joudutaan lähettämään sähköpostia)
    • push tehdään ensin valmiiksi
    • todettiin, että tässä on ns. muna-kana-ilmiö (organisaatiot odottavat että tutkijat käyttävät – tutkijat odottavat että heille on palveluita)
 • yhdistämispalvelu ei edellytä, että organisaatio on ORCID-jäsen
 • yhdistämispalvelulla pienet organisaatiot saavat identiteetinhallinnan hoidettua, ei merkittäviä kustannuksia
 • pilotointiin voi lähteä mukaan nyt tai myöhemmin
 • keskusteltiin myös MyDatasta, Kari Laalo esitteli ajatusmallin:
  • todettiin, että asiaa seurataan  
 • todettiin, että yhdistämispalvelusta tarvitaan konkreettisimpia esimerkkejä ja sovittiin, että Kari Laalo lisää niitä wikin yhdistämispalvelun sivuille

4. Käyttöönoton edistäminen organisaatioissa

 • Pohditaan parhaita käytäntöjä tietoisuuden lisäämiseksi ORCID-tunnisteesta ja sen hyödyistä tutkijoiden keskuudessa
 • Koulutukset, viestintämuodot?
 • Todettiin, että ohjeita tarvitaan ja päätettiin, että seuraavassa kokouksessa järjestetään prosessityöpaja, jossa työstetään yhdessä ohjeet tutkijalle:
  • käydään läpi koko prosessi 
   • tutkija luo tunnukset
   • mitä sen jälkeen tapahtuu
   • ...
  • mm. englanninkielinen video löytyy, jossa Scopus ja ORCID yhdistetään
 • Päätettin tehdä parin minuutin video, jossa tutkijaa ohjeistetaan kuinka ORCID-tunnus otetaan käyttöön

 

5. Muut asiat

 • ORCID-teema esillä TUHA-seminaarissa, joka järjestetään 21.4.2016 (HY, Minerva-tori)

6. Seuraava kokous

Sovitaan seuraavat kokoukset

 

 

 • No labels