Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Lisää uusi vastausvaihtoehto ja ja kirjoita vastausvaihtoehto sille varattuun kenttään.

...

  • Lisää uusi vastausvaihtoehto, voit lisätä muita vastausvaihtoehtoja. Merkitse oikea vaihtoehto, jolloin sen ympärille ilmestyy vihreä reunaviiva. Vastausvaihtoehdon voit myös poistaa.
  • Lopuksi merkitse ko. kysymyksen oikean vastauksen maksimipisteet. Huom. Monivalintakysymy Monivalintakysymys (yksi oikein) -kysymyksessä ei ole mahdollista antaa miinusmerkkisiä pisteitä.

...