Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleKäsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2018 luonnos.Info
Päivitykset:Toimitettavien ja poimittavien tietojen aikataulu

Tässä käsikirjassa esitellään ne tiedot, jotka korkeakoulut joko lähettävät erikseen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai joiden oikeellisuuden korkeakoulut varmistavat käsikirjassa mainitulla tavalla. Alla olevassa taulukossa on koottuna käsikirjassa esiteltävät tiedot, sekä tiedot siitä, koskeeko tiedonkeruu AMK-sektoria, YO-sektoria vai molempia, tietojen toimittamisen/keräämisen tapa ja kunkin tiedonkeruun aikataulu. Joistakin tiedonkeruista löytyy käsikirjan tueksi tietoa muilta wiki-sivuilta, ja tällöin linkki sivuille löytyy lisätietoja-sarakkeesta.  

TiedonkeruuAMKYOTiedonkeruutapaAikatauluLisätietoja
VIRTA-tiedonkeruu


Katso VIRTA-tiedonkeruista myös: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tiedonkeruut+tietovarannosta
Opintopistetiedonkeruuxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta28.2.2019https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Opintopistetiedonkeruut+VIRTA-opintotietopalvelusta
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijatx
poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta28.2.2019https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Avoimen+ammattikorkeakoulun+opiskelijat
Maahanmuuttajien valmentava koulutusx
poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta28.2.2019https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Maahanmuuttajien+valmentavaan+koulutukseen+osallistuneet
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötx
poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta28.2.2019

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Ammattikorkeakoulujen+opinnaytetyot

Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille

Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina
xpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta28.2.2018

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=65905980

Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille

Opettajien pätevyydet tiedonkeruuxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta31.5.2019https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Opettajatiedonkeruu
55 op suorituksetxxpoimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta19.10.2019https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/55+op+laskennan+poimintakuvaus
Julkaisutyypit A-E, Gxxpoimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta15.3.2019VIRTA-julkaisutietopalvelu
Taidealan julkaisut Fxxpoimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta TAI toimitetaan KOTAn kautta15.3.2019VIRTA-julkaisutietopalvelu
VIRTA-opintopalvelusta poimittavat tiedot, jotka esitetään Extra-Vipusessa
Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista
Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot
Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa
Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot
Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot
KOTA-tiedonkeruu
Henkilöstötiedonkeruuxxtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019

Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.

Henkilöstötiedonkeruu tulee ladata ennen rekrytointitiedonkeruuta.

Toimipistetiedonkeruu

xxtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.
Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnastax
toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019
Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuusx
toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019
Taloustiedonkeruuxxtoimitetaan excel-tiedostona KOTAn kautta31.3.2019

Rekrytointitiedonkeruu

  1. Hakuun liittyvät tiedot
  2. Tehtävään valitun pohjatiedot
  3. Tiedot tehtävään valitun aiemmasta työskentelystä*
xx

toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta

*tiedot valitun aiemmasta työskentelystä kerätään opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu ARVO-järjestelmässä ja csv-tiedosto toimitetaan KOTAan

28x.2x.2019* ARVO: rekrytointikysely

Henkilöstötiedonkeruu tulee olla ladattuna ennen rekrytointitiedonkeruuta.

Alayksikkökoodistot

Ohjauksen alat

xxtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta31.1.2019Alayksikkökoodistoja voi ladata jo vuoden 2018 puolella.
Julkaisutiedonkeruu F, H, I -tyypitxx

toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta

TAI F-tyypit VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta

15.3.2019
Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta31.1.2019
Opettaja- ja tutkijavierailut
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019
Tilatiedonkeruu
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019
Harjoittelukoulut
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019
Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet
xtoimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta28.2.2019
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruuxx
1.3.2019

???Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi viimeistään 28.2.2019  klo 19.00 mennessä. CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen OPH:le. Tiedot toimitetaan OPH:lle 1.3.

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Kv-liikkuvuusjaksot

Opiskelijapalautetiedonkeruu
(ARVO-tiedonkeruu)

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)x
kyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta15.1.2019https://avop.fi/fi
Kandipalaute
xkyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta15.1.2019http://www.unifi.fi/kandipalaute/Lisätietoja

Lisätietoja tiedonkeruista saa pyydettäessä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylitarkastaja Jukka Haapamäeltä (jukka.haapamaki (ät) minedu.fi)