Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä käynnisti kokouksessaan 21.8.2019 Tutkijan tiedot -työryhmän.

Työryhmän tehtävät:

  1. Määritellä siirrettävä tietosisältö profiili- ja meriittitietojen osalta: yhteinen metatietomalli ja minimimetatiedot
  2. Määritellä suostumuksenhallintaprosessi
  3. Kartoittaa tiedonsiirron tekniset edellytykset
  4. Seurata suostumuksenhallintatyökalun toteutusta
  5. Seurata portaalin toteutusta profiili- ja meriittitietojen osalta
  6. Pilotoida tiedonsiirtoa 2-4 tutkimusorganisaatiosta

Työryhmän määräaika:

 • 9/2019-12/2020

Työryhmän kokoonpano:

 • Jukka Haapamäki, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
 • Viivi Aumanen, erityisasiantuntija, Jyväskylän yliopisto
 • Leena Huiku, tietoasiantuntija, Aalto-yliopisto
 • Marja Kokko, johtava tietoasiantuntija, Tampereen yliopisto
 • Erika Lilja, kehittämisasiantuntija, Turun yliopisto
 • Susanna Näreaho, erityisasiantuntija, Metropolia
 • Hanna-Mari Puuska, kehityspäällikkö, CSC
 • Janne Pölönen, suunnittelupäällikkö, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Markku Roinila, tietoasiantuntija, Helsingin yliopisto
 • Tommi Suominen, tietoarkkitehti, CSC
 • Tuomas Vienola, suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto
 • Marjut Vuorinen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


 • No labels