Hyvät käytännöt Tutkijan datapalvelujen markkinoinnissa

Hyvät käytännöt teemojen esittelyn toimintatavat

VaiheToimintatapa
TunnistaminenHyvä käytäntö tunnistetaan ja kirjataan otsikko wikisivulle
KuvausSovitaan, kuka kirjoittaa kuvauksen lomakkeelle (voi olla useampikin)
Lomakkeen tietojen vastaanottoLomakkeiden tiedot lähetetään Turusta työryhmän vetäjälle (Pitäisikö olla muitakin jakelussa?)
Teeman valintaTyöryhmän kokouksessa
Teeman työstäminen lomakkeiden tiedoista
  • Vakiopohja/-otsikot?
  • Markkinoinnin näkökulma mukaan
  • Lomakkeen perustiedot omana wikisivunaan
  • Lomakkeen täyttäjä, toimittajat
  • Nimetään toimituskunta tai vapaasti muokattavissa
Teeman julkaiseminen

Lomakkeet wikisivulle

Teeman wikisivu

Avoin tiede -ajankohtaista

Toukokuussa 2021 luovuttiin teemoista ja päätettiin laatia lomakkeista vinkkitekstit, jotka julkaistaan Avoimen tieteen Ajankohtaista -palstalla.

Dokumentointi

Dokumentoida hyvät käytännöt käyttäen Avoimen tieteen hyvät käytännöt jakoon! -lomaketta ja käyttäen taulukkoa (esimerkkinä Datapalveluista kertominen opiskelijoille). Vinkkiteksteissä ei käytetä markkinointimix-taulukkoa.

Markkinointimixin osa-alue

Hyvä käytäntö: Datapalveluista käydään kertomassa opiskelijoille (gradu/kandivaihe)

Product; tuote

Datakatalogi, Aineistonhallinnan käsikirja

Price; hinta

Ei kustannuksia loppukäyttäjälle

Place; myyntipaikka, jakelutie, saatavuus

Ihanteellista olisi päästä olemassa olevalle kurssille kertomaan palveluista

Promotion; markkinointiviestintä

Kurssinvetäjiin ollaan yhteydessä, lisäksi kohdekirjeet ohjaajiin yliopistoissa, mahdollinen webinaarimahdollisuus

People; ihmiset

Palveluesittelijöinä opiskelijat

Principle; arvot, periaatteet…?

Palveluiden käytöstä on yhteiskunnallista hyötyä (avoimuus)

Process; prosessit


Performance; suoriutuminen (miten meni?)


Yhteenveto Avoimen tieteen hyvät käytännöt -lomakkeelle kuvatuista käytännöistä

PADAM hyvat_kaytannot_markkinointi_2021_0318.xlsx

Kuvattavia hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä

Nimetkää hyvä käytäntö viitekehyksenä tutkijan datapalvelujen markkinointi

Hyvän käytännön kuvaaminen

Kuka voisi kuvata tämän käytännön lomakkeelle?

Mistä saa lisätietoa käytännöstä?

Kuvauksen tilanne

Datapalveluista käydään kertomassa opiskelijoille (gradu/kandivaihe)

Tietoarkisto

Hyvä käytäntö lisätty 8.12.2020 Avoimen tieteen syyspäivillä

Markkinointimix-taulukko aloitettu

Hyvä käytäntö-lomake laatimatta

Datavoutien (data steward) tehtävien perustaminen. Tehtäviin sisällytetään verkostoituminen tutkijoiden kanssa.

LIBER: RDM -ryhmältä tulossa paperi työnimellä “Engaging researchers 6 pillars” alkuvuodesta. Siinä paperissa tämä kuvataan. 

MEK voi kuvata, kun LIBER julkaisee paperin.

Hyvä käytäntö lisätty 8.12.2020 Avoimen tieteen syyspäivillä

Markkinointimix-taulukko laatimatta

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Monikanavainen viestintä. Yksi kanava ei riitä. Kanavia pitää olla monta.



Eeva Savolainen voi kuvata. 

Mistä lisätietoa? Ei tietoa.

Hyvä käytäntö lisätty 8.12.2020 Avoimen tieteen syyspäivillä

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Markkinointimix-taulukko laatimatta


Organisaation sisällä riittävän laaja yhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen. 

Susanna kirjoittaa

Hyvä käytäntö lisätty 8.12.2020 Avoimen tieteen syyspäivillä

Markkinointimix-taulukko laatimatta

Hyvä käytäntö-lomake laatimatta

Koulutukset ovat hyviä tilaisuuksia kertoa palveluista

Jari kirjoittaa

Hyvä käytäntö lisätty 8.12.2020 Avoimen tieteen syyspäivillä

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Markkinointimix-taulukko laatimatta

Aineistonhallintasuunnitelman kommentointipalvelun ohessa on mahdollista kertoa palveluista

Nina-Mari kuvaa

Hyvä käytäntö lisätty 8.12.2020 Avoimen tieteen syyspäivillä

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Markkinointimix-taulukko laatimatta

Osaamiskoe ennen opinnäytteen tiedonkeruun aloittamista, Anna Mikkonen / HAMK (AMK TKI-hanke: Avoimen toimintakulttuurin parhaat käytännöt -webinaari 11.2.2021)?

Hyvä käytäntö lisätty 23.2.2021 työpajassa

Kirjoittaja puuttuu (HAMK?)

Markkinointimix-taulukko laatimatta

Hyvä käytäntö-lomake laatimatta

Lyhyet tietoiskut tiedekuntien yhteisissä tilaisuuksissa.Enska laittaa

Hyvä käytäntö lisätty 8.3.2021

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Markkinointimix-taulukko laatimatta

Datapolitiikan tekeminen tutkimusorganisaatiolle.MEK voi kuvata

Lisätty työpajassa 18.3.2021

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Rekvisiitta (ständit, rollupit, flyerit, kynät, karkit jne.)EevaLisätty työpajassa 18.3.2021
Teemaviikot (data horror, datasiivous, Love Data Week...)JariLisätty työpajassa 18.3.2021
Think Open -blogiMEK pyytää Juuso Ala-Kyynyä kuvaamaan

Lisätty työpajassa 18.3.2021

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Naama tutuksi suunnitelmallisestiMEKLisätty työpajassa 18.3.2021
DMP kaikista tutkimushankkeista; Jokaisesta alkavasta tutkimushankkeesta laaditaan virallisesti hyväksytty DMPTaisa, Anne

Lisätty työpajassa 18.3.2021

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Yhden luukun palvelumalli; Yhdestä ja samasta (palvelu)osoitteesta kaikki datanhallintaan liittyvä neuvontaJari?Lisätty työpajassa 18.3.2021
Datanhallinnan ja datanhallinnan palveluiden koulutusmateriaalit saataville ja käytettäväksiPäivi

Lisätty kokouksessa 27.4.2021

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

En keksinyt, mihin markkinointimix-lomake pitäisi tehdä

Data-agenttien vastaanottoEeva Savolainen

Lisätty työpajassa 3.6.2021

Hyvä käytäntö-lomake laadittu

Markkinointimixin osa-alue

Hyvä käytäntö: Datapalveluista käydään kertomassa opiskelijoille (gradu/kandivaihe)

Product; tuote

Datakatalogi, Aineistonhallinnan käsikirja

Price; hinta

Ei kustannuksia loppukäyttäjälle

Place; myyntipaikka, jakelutie, saatavuus

Ihanteellista olisi päästä olemassa olevalle kurssille kertomaan palveluista

Promotion; markkinointiviestintä

Kurssinvetäjiin ollaan yhteydessä, lisäksi kohdekirjeet ohjaajiin yliopistoissa, mahdollinen webinaarimahdollisuus

People; ihmiset

Palveluesittelijöinä opiskelijat

Principle; arvot, periaatteet…?

Palveluiden käytöstä on yhteiskunnallista hyötyä (avoimuus)

Process; prosessit


Performance; suoriutuminen (miten meni?)