Opetushallituksen oppijanumerorekisterinpitäjä voi yksin tehdä tiettyjä toiminnallisuuksia henkilötietojen osalta, esim virhetilanteissa. Näitä ovat mm. yksilöinnin purkaminen ja henkilöiden linkityksen purkaminen. Lisäksi rekisterinpitäjä voi hallinnoida sähköpostitunnisteita, joita käytetään hetuttomien yksilöinnin apuna. Rekisterinpitäjä voi myös passivoida henkilöitä.

  • Pura yksilöinti: Yksilöinnin saa purkaa, jos se on virheellinen. Lisäksi henkilötunnuksen lisääminen henkilötunnuksettomalle yksilöidylle oppijalle edellyttää yksilöinnin purkua. Ainoastaan henkilötunnuksettoman oppijan yksilöinnin voi purkaa, VTJ-yksilöintiä ei voi purkaa.
  • Passivoi henkilö: Yksilöidyn henkilön saa passivoida vain, jos henkilö on kuollut. Vahingossa luodut yksilöimättömät henkilöt passivoidaan tai linkitetään hetulliseen tai hetuttomaan henkilöön. Duplikaattihenkilö passivoidaan automaattisesti duplikaatin yhdistämisessä.
  • Hallitse sähköpostitunnisteita: Sähköpostitunniste on opiskelijavalintojen käytössä oleva tunniste, jota tarvitaan henkilötunnuksettomien oppijoiden (hakijoiden) yksilöimiseen. Hakija ilmoittaa sähköpostiosoitteen hakemuksella ja sitä käytetään hakijoiden yksilöinnissä opiskelijavalinnoissa.
  • Poista linkitys: Linkitys syntyy, kun duplikaatteja yhdistetään. Jos linkitys on virheellinen, se poistetaan. Huomaa, että linkityksen poistaminen tekee linkitetystä henkilöstä aktiivisen. Muista yksilöidä tai passivoida henkilö tarvittaessa.  • No labels