Vuodesta 2024 alkaen Opetushallituksen määräykset julkaistaan ePerusteet-palvelun määräyskokoelmassa osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/maaraykset

Tältä sivulta löytyvät sekä voimassa olevat että aiemmin voimassa olleet Opetushallituksen antamat KOSKI-määräykset opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisesti Opetushallitus määrää tarkemmin, miten tiedon tallentajien on pidettävä KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot ajantasaisina. Opetushallitus antaa määräyksiä lain 7, 7 a, 8, 9 ja 9 a–9 e §:ssä säädettyjen tietojen tietorakenteista. Määräykset on toimitettu opetuksen ja koulutuksen järjestäjille niiden voimaan tullessa.n. Kopiot annetuista määräyksistä löydät linkkien takaa löytyvistä liitetiedostoista.

Sivun sisältö:Voimassa olevat määräykset

KOSKI-määräys

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon 20.6.2023

Opetushallitus on antanut 20.6.2023 tarkentavan määräyksen (OPH-3418-2023) opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon.

Opetushallituksen määräys sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa:

KOSKI määräys 20.6.2023 | KOSKI ohje 20.6.2023 | eHOKS ohje 20.6.2023

KOSKI föreskrift 20.6.2023 | KOSKI anvisning 20.6.2023 | ePUK anvisning 20.6.2023

Tämä määräys korvaa Opetushallituksen aiemmin antaman määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (OPH-5214-2022).

Muut määräykset

Määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin 22.12.2022

Opetushallitus on antanut 22.12.2022 määräyksen (OPH-5217-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin.

Opetushallituksen määräys sekä määräystä tarkentava ohje löytyvät alla olevien linkkien takaa:

Määräys 22.12.2022 | Ohje 22.12.2022
Föreskrift 22.12.2022 | Anvisning 22.12.2022KOSKI-määräykset, joiden voimassaolo on päättynyt

Määräys 22.12.2022 (OPH-5214-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus on antanut 22.12.2022 tarkentavan määräyksen (OPH-5214-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon.

Opetushallituksen määräys sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa:

KOSKI määräys 22.12.2022 | KOSKI ohje 22.12.2022 | eHOKS ohje 22.12.2022
KOSKI föreskrift 22.12.2022 | KOSKI anvisning 22.12.2022 | ePUK anvisning 22.12.2022

Tämä määräys korvaa Opetushallituksen aiemmin antaman määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (OPH-2994-2022).

Määräys 29.6.2022 (OPH-2994-2022) opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan KOSKI-tietovarantoon ja eHOKS-palveluun liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät alla olevien linkkien takaa:

KOSKI määräys 29.6.2022 | KOSKI ohje 23.6.2022 | KOSKI tietoluettelo v5.0
KOSKI föreskrift 29.6.2022| KOSKI anvisning 23.6.2022 | KOSKI Uppgiftsförteckning v5.0
eHOKS ohje 23.6.2022 | eHOKS tietoluettelo v4.0  | ePUK anvisning 23.06.2022 | Uppgiftsförteckning ePuk_v4

Tämä määräys korvaa Opetushallituksen aiemmin antaman määräyksen Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon (OPH-2626-2021).

Määräys 19.7.2021 (OPH-2626-2021)  opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan KOSKI-tietovarantoon ja eHOKS-palveluun liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 19.7.2021  |  KOSKI ohje 16.7.2021  |  KOSKI tietoluettelo v4.0

KOSKI föreskrift 19.7.2021  |  KOSKI anvisning 16.7.2021

eHOKS ohje 15.7.2021  |  eHOKS Tietoluettelo v3.0

Tämä määräys korvaa Opetushallituksen aiemmin antaman määräyksen Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon (OPH-2950-2019).

Määräys 16.12.2019 (OPH-2950-2019) opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista. Määräys annetaan KOSKI-tietovarantoon ja eHOKS-palveluun liittyen. Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 16.12.2019  |  KOSKI ohje 16.12.2019  |  KOSKI tietoluettelo v3.0

KOSKI föreskrift 16.12.2019  |  KOSKI anvisning 16.12.2019  |  KOSKI uppgiftsförteckning v3.0

eHOKS ohje 16.12.2019  |  eHOKS tietoluettelo v2.0

ePUK anvisning 16.12.2019

Tämä määräys korvaa edellisen määräyksen (OPH-1076-2019). 

Määräys 8.5.2019 (OPH-1076-2019) opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

KOSKI-palvelua ja eHOKSia koskeva lainsäädäntömuutos on hyväksytty eduskunnassa ja laki on nyt voimassa muutoksineen (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017). Lain mukaisesti Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista.

Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 8.5.2019  |  KOSKI ohje 8.5.2019  |  KOSKI tietoluettelo v2.0

KOSKI föreskrift 8.5.2019  |  KOSKI anvisning 8.5.2019  | KOSKI uppgiftsförteckning v2.0

eHOKS ohje 8.5.2019  |  eHOKS tietoluettelo v1.0 8.5.2019

ePUK anvisning 08052019

Tämä määräys korvaa edellisen määräyksen (OPH-2966-2017). 

Määräys 12.12.2017 (OPH-2966-2017) opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

KOSKI-palvelun mahdollistava laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) astuu voimaan 1.1.2018 (suomeksi | på svenska).

Lain mukaisesti Opetushallitus on antanut tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista (määräys | tietoluettelo | ohje | föreskrift | uppgiftsförteckning | anvisning).

  • No labels