Aika: 7.5.2021 klo 13.00-14.00
Paikka: Zoom

Osallistujat: Olavi Kurttio, Jani Leino, Samuli Malinen, Manu Pajuluoma, Emma Falck, Harri Kuusisto, Outi Tasala, Teemu Kiviniemi

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistio

3 OCRE IaaS+ -palvelun brokeroinnin ohjaus

3.1. Hankintamallin laajennus

Toimintamallien kehitys, toimintamallit täydentävät toisiaan rinnakkaisina vaihtoehtoina (VE)

Hankintamalli


Mitä käytännössä on saatavilla

VE1: Hajautettu hallinta, jossa sopimukset ovat yhteisiä, mutta hankintapäätökset erillisiä

Tämä on hankintamallin laajennus.

 1. GEANT:n puitekilpailutuksen pohjalta CSC ja korkeakoulut voivat toimia hankintayksikköinä
 2. Korkeakoulu hankintayksikkönä tekee hankintapäätöksen ja hankkii palvelua CSC:ltä
 3. CSC tekee call of -yms. sopimukset hankintojen toteuttamiseksi, laskuttaa
"korkeakoulun X pilvi", omat tenantit, korkeakoulun perustelema hankinta

VE2: Hajautettu hallinta, jossa sopimukset ja hankintapäätökset ovat yhteisiä

Tätä on valmisteltu alunperin ja täydentäisi myöhemmin valikoimaa.

 1. GEANT:n puitekilpailutuksen pohjalta CSC ja korkeakoulut voivat toimia hankintayksikköinä
 2. CSC tekee korkeakoulujen tarpeiden perusteella hankintapäätöksen ja hankkii palvelua
 3. korkeakoulu ostaa palvelua sidosyksikkönä
"korkeakoulun X pilvi tiettyyn tarkoitukseen", omat tenantit, CSC:n korkeakoulun tarpeen mukaan tekemänä hankintana 

V3: Keskitetty hallinta, jossa sopimukset, hankintapäätökset ja tekninen infra on yhteistä

"2025" (tämä tavoitteena tulevaisudessa)

CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS

"yksi 'pilvi' (tms.) tenant tiettyyn tarkoitukseen"'

Voisi kehittyä myös multicloud hallintaan CSC:llä (Cloud Provisioning Platform)

 • CSC:n toteuttamien hankintapäätösten lisäksi, ja nyt käytännössä ensisijaisesti, laajennetussa mallissa mahdollistetaan paikalliset hankintapäätökset
 • Korkeakoulut esittäneet huolia hankintamalliin liittyen
  • Hankintamallin tarkastus; sopimuskonstrukti, vastuut selkeät ja lakimiehillä tarkistetut sekä Executive summary korkeakoulujen hankintaihmisille
  • Templaatti hankintapäätökselle
 • Ulkopuolisen lakitoimiston mukaan tuonti ja/tai korkeakoulujen lakimiesten kanssa keskustelu pohdinnassa CSC:llä tänään iltapäivällä


Tunnistettiin tarve nostaa tarkastelua pilvipalveluiden meneillään olevasta sopimusneuvottelusta myös keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisimpiin tavoitteisiin: mikä korkeakoulujen strateginen tavoitetila pilvien suhteen on, ja minkälainen kehityspolku kohti tavoitetta olisi. Keskustellaan pääsihteerien kanssa minkälaisilla menetelmillä asiaa voisi käsitellä AAPA ja FUCIO verkostojen kesken (esim. osallistavat menetelmät kuten Roundtable, Howspace, tms.)


3.2. Hinnoittelu

Keskusteltiin alustavasta hinnoittelumallista ja mahdollisuudesta skaalata hinnoittelua siten, että mukaan lähteminen on mahdollisimman houkuttelevaa myös niille korkeakouluille, joilla käyttö on vähäisempää.

3.3 Palvelutilaus ja sopiminen

 • Sopimusluonnokseen https://wiki.eduuni.fi/x/jwLICw tulee vielä CSC:n toimesta tarkennuksia kommenttien ja hankintamallin tarkennusten perusteella
 • Tulossa sopimuksen katselmointitilaisuus toukokuussa
 • Ohjausryhmän hyväksyntä menettelylle


Järjestetään kaikille korkeakouluille yhteinen keskustelutilaisuus palveluun liittyen, ja validoidaan näin Palvelukuvauksen ja Palvelutilauksen sisällöt kaikkien korkeakoulujen kesken.

4 Muut asiat

 • Sovittiin seuraavat kokoukset:
  • torstai 3.6.2021 klo 12.00-13.00 
  • perjantaina 13.8.2021 klo 13.00-14.00
  • perjantaina 10.9.2021 klo 13.00-14.00

5 Tiedoksi

 • No labels