Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) ostaa CSC:ltä seuraavat palvelukokonaisuudet:

  • pääosa palveluista muodostuu datanhallinnan ja laskennan sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tietoverkon palveluista, joita hyödyntävät korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat, oppijat, opettajat ja TKI-toimijat
  • lisäksi palveluihin kuuluvat OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalveluita sekä korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluita

OKM tukee ostamillaan palveluilla korkeakoulujen käytettävissä olevilla ja yhteentoimivilla ratkaisuilla suomalaisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä.


CSC raportoi tietoliikenteen, datanhallinnan ja laskentapalveluista (kori 1) kolme kertaa vuodessa:

  • Tarkastelujakson 1.1.-30.4. raportti julkaistaan 15.6.
  • Tarkastelujakson 1.5.-31.8. raportti julkaistaan 15.10.
  • Tarkastelujakson 1.9.-31.12. raportti julkaistaan 15.2.

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2023, kori 1

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2022, kori 1

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2021, kori 1


CSC raportoi OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalveluista sekä korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluista (kori 2) neljä kertaa vuodessa:

  • Tarkastelujakson 1.1.-31.3. raportti julkaistaan huhtikuussa
  • Tarkastelujakson 1.4.-31.7. raportti julkaistaan syyskuussa
  • Tarkastelujakson 1.8.-31.10. raportti julkaistaan marraskuussa
  • Tarkastelujakson 1.11.-31.12. raportti julkaistaan tammikuussa

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2024, kori 2

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2023, kori 2

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2022, kori 2

KTPO-sopimuksen laaturaportointi vuonna 2021, kori 2

  • No labels