Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 6.10.2021

MONIKANAVAINEN VIESTINTÄ TAVOITTAA LAAJAN JOUKON

MULTI-CHANNEL CHANNEL COMMUNICATION REACHES A WIDE AUDIENCE

Hyvä käytäntö

Dataan liittyviin koulutuksiin ja palveluihin liittyvää viestintää tehdään monikanavaisesti. Käytössä ovat organisaation verkkosivut, koulutustarjontaa kokoavat järjestelmät, sähköpostilistat, uutiskirjeet, somekanavat (esim. Twitter ja Youtube) ja tietoiskut. Yleisen viestinnän lisäksi tunnistetaan eri koulujen/tiedekuntien viestintäkäytännöt, ja viestejä varioidaan eri kohderyhmien tarpeisiin. Tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman laaja joukko palveluja ja koulutuksia tarvitsevia henkilöitä oikea-aikaisesti.

Soveltuu erityisesti suureen organisaatioon, jossa koulutuksen ja palvelujen tarjoajia ei välttämättä tunneta henkilökohtaisesti, mutta on sovellettavissa pienempiinkin organisaatioihin.

Käytännön toteutus vaatii viestintäosaamista ja koordinointia, lisäksi on tarpeen tuntea organisaation eri yksikköjen viestintään liittyvät käytännöt. Lisäksi tarvitaan viestinnän työkaluja (verkkosivut, uutiskirjeet, somekanavat jne.)

Käytäntö on kuvattu Aalto-yliopistossa, mutta vastaavanlaista toimintaa harjoitetaan luultavasti useissa organisaatioissa.

Kohderyhmiä ovat opiskelijat (perustutkinto-opiskelijoista jatko-opiskelijoihin), tutkijat ja tutkimuksen tukihenkilöstö.

+-

Viestinnän kohdentaminen onnistuu hyvin

Parhaimmillaan tavoittaa oikeat henkilöt oikeaan aikaan

Tekee palveluja näkyväksi

Viestin sisällön voi muokata kohderyhmän ja kanavan mukaan

Liika infotulva voi turhauttaa

Oikeiden yhteystietojen löytäminen vie aikaa

Eri yksikköjen viestintäkäytäntöjen selvittäminen on haasteellista

Viestin lähettäminen laajoille jakelulistoille on tarkkaan harkittava

Ilman organisaation tunnuksia ei pääse intraan

Onnistuneen viestinnän palaute hankala tunnistaa

Multi-channel communication

Information about data related trainings and services is communicated via multiple channels. The channels in use are the organization website, systems compiling training offers, mailing lists, newsletters, social media (for example Twitter and Youtube) and info sessions. In addition to general communication, it is useful to discover communication practices of various schools/faculties, and to adjust the communication to the needs of various target groups. The goal is to reach as wide an audience as possible so that people in need of services and trainings receive information at the right time for them.

This practice is especially suitable for a large organization, where the services and trainings provided are not necessarily attached to specific people and faces that the users know personally. However, it can be adapted to smaller organizations as well.

Implementation requires communication skills and coordination, as well as the understanding of communication related practices in various organizational departments. Communication tools such as a website, newsletters, social media channels etc. are also necessary.

This practice was submitted by Aalto university, but similar activities are most likely conducted in many organizations.

The target groups are students (all degrees including doctoral), researchers and research support staff.

+-

Works well with targeted communication

If successful, the right person will be reached at the right time

Increases service visibility

The content can be tailored to the target group and the channel used

Information overload can become frustrating

It takes time to find the correct contact information

Challenging to figure out the communication practices in different departments

Consideration necessary before sharing anything to a wide distribution list

Using the intranet requires organizational credentials

Difficult to gather feedback on what works

Alkuperäinen lomake


Lomake täytetty24.2.2021 13:09
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
Käytäntö on käytössäkansallisella tasolla0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä?0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääavoin julkaiseminen0
Käytäntö edistäätulosten avaaminen0
Käytäntö edistääFAIR data0
Käytäntö edistääavoin tutkimusprosessi0
Käytäntö edistääavoin oppiminen0
Käytäntö edistääavoin toimintakulttuuri0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)1
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastauksetKoulutusten ja palvelujen käyttöä
Käytäntö edistääjokin muu, mikä vastauksetKoulutuksiin ja palveluihin liittyvää viestintää tehdään monikanavaisesti. Käytössä ovat organisaation verkkosivut, koulutustarjontaa kokoavat järjestelmät, sähköpostilistat, uutiskirjeet, somekanavat (esim. Twitter ja Youtube) ja tietoiskut. Yleisen viestinnän lisäksi tunnistetaan eri koulujen/tiedekuntien viestintäkäytännöt, ja viestejä varioidaan eri kohderyhmien tarpeisiin.

Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) Erityisesti suureen organisaatioon

Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna viestintä, viestintäkanavat, monikanavaisuus
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? kirjasto0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tutkijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opettajat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opiskelijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? lakiasiat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tietosuojavastaava0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? IT-palvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? rahoituspalvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetTutkimuspalvelut / Avoin tiede ja ACRIS
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitustaTutkimuspalvelut / Avoin tiede ja ACRIS
KohderyhmäPerusopiskelijat1
KohderyhmäJatko-opiskelijat1
Kohderyhmäamk-opiskelijat0
Kohderyhmäyamk-opiskelijat0
KohderyhmäProfessorit1
KohderyhmäProjektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
KohderyhmäLaitosjohtajat1
KohderyhmäMuut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
KohderyhmäOpettajat0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetTutkimuksen tukipalvelu
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

TavoitteetTavoittaa mahdollisimman laaja joukko palveluja ja koulutuksia tarvitsevia henkilöitä oikea-aikaisesti

Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksiaToistaiseksi ei ole tutkittu viestinnän vaikutusta koulutuksiin/palveluihin osallistujien määriin.

Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? Viestintätyökaluja kuten verkkosivut, sähköpostijärjestelmä ym.

Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? Viestintäosaamista, lisäksi on tarpeen tuntea organisaation viestintään liittyviä käytäntöjä.

Miksi käytäntö on hyvä? Asiakkaat löytävät palvelut ja koulutukset toivon mukaan paremmin.

Millaista palautetta olette saaneet? Palautetta ei ole toistaiseksi kerätty nimenomaan viestinnän vaikutuksista.

Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?3

Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta?o Olisi hyvä olla nimikenttä, johon voi kuvata käytännön nimityksen
o Tämä käytäntö on luonteeltaan sellainen, että se on todennäköisesti tavalla tai toisella käytössä kaikissa korkeakouluissa. Olisi ehkä kätevää, jos voisi itselleen samantapaisen käytännön korvamerkitä tyyliin ”käytössä meilläkin” ja tarvittaessa tehdä lisäysehdotuksia - mutta tämä ehdotus koskee varmaan enemmän tulevaa tietokantasovellusta, ei niinkään syöttölomaketta.

EtunimiEeva

SukunimiSavolainen

Matkapuhelin0504065224

Sähköpostieeva.savolainen@aalto.fi

OrganisaatioAalto-yliopisto

Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)researchdata@aalto.fi