Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »


Suositeltava, laajasti korkeakouluissa käytetty palvelu. (Lue lisää)

 


 
Palvelu tuotetaan kokonaan EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity erityisvaatimuksia. (Lue lisää)


Zenodo

http://zenodo.org/

Zenodo on palvelu tutkijoille, EU-projekteille ja instituutioille tutkimustulosten (data tai julkaisut) jakamiseen ja tallentamiseen. Palvelu on erityisesti tarkoitettu aineistoille, joille ei ole paikkaa instituutioiden tai tutkimusyhteisöjen tallennuspalveluissa.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt


Arvio

+ Omistajuudet aineistoihin säilyvät täysin käyttäjillä eikä palvelun ylläpitäjälle siirry mitään omistusoikeuksia

+ Zenodo ei kerää tai tallenna käyttäjien henkilötietoja enempää kuin on välttämätöntä palvelun toteutukseen

+ Data versioidaan palvelussa

+ Aineistoille annetaan automaattisesti DOI

+ CERN lupaa FAQ:ssa (https://zenodo.org/faq) migratoida Zenodoon tallennetun materiaalin uuteen sopivaan repositoryyn siinä CERN:n mielestä epätodennäköisessa tapauksessa, että palvelu suljettaisiin.

- Zenodo varaa oikeudet muuttaa tai poistaa tietoja ilmoittamatta siitä käyttäjille (koskee myös käyttäehtoja jne.)

 

Kirjautuminen

  • Palveluun kirjaudutaan joko paikallisilla tunnuksilla, ORCID:n tai GitHub:n tunnuksilla

 

Palvelun tukimalli

 

Palvelun ansaintamalli

  • Palvelu on rakennettu EU-rahoitteisesti OpenAIREplus-hankkeessa CERN:n toimesta
  • Palvelu on tutkijoille maksuton


Palvelun tarjoaja

  • Palvelu ylläpidetään CERN:n datakeskuksissa.

 

Vastaavat palvelut

  • No labels