Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä

 • Torstaina 15.12.2016 kello 12-15
 • Kokoushuone Väinämöinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Jäsenet

 • Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Kaisu Piiroinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jukka Kohtanen, palvelupäällikkö, Vaasan yliopisto
 • Hannele Husa, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto
 • Tarja Gustafsson, tietopalvelupäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu, ESTE, sijaisena Marjo-Riitta Järvinen, vararehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Aija Kaitera, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Anne Kärki, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Ari Leppälahti, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus
 • Niina Jurva, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen Ylioppilaskuntien liitto
 • Anssi Mälkki, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Paula Merikko, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Asiantuntijat

 • Gunnar Sivertsen, Research Professor, NIFU - Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education
 • Immo Aakkula, hallitusneuvos, opetus- ja kuttuuriministeriö
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Hanna-Mari Puuska, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Päätöslista LUONNOS

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta

 • (83): Selvitetään, miten vain Suomen Akatemian tiedossa olevia julkaisutietoja on mahdollista välittää korkeakoulujen suuntaan ja VIRTA-julkaisutietopalveluun.

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto

5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun

 • (84): Tuotetaan uudelle ohjausrakenteelle VIRTA-yhteyshenkilöiden ja TUHA-julkaisutiedonkeruuryhmän kanssa ehdotus VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentamisesta taiteellisen toiminnan julkaisuilla. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentamista muihin julkaisutyyppeihin (patentit, audiovisuaaliset aineistot sekä konferenssiesitelmät yms. julkaisut) selvitetään vuoden 2017 aikana.

11. Muut esille tulevat asiat

 • (85): Opiskelijan etupalveluita, kuten digitaalista opiskelijakorttia tuottava Frank Oy on esittänyt pyynnön integroitua VIRTA-opintotietopalveluun. Keskustelu tietotarpeista ja tietojen käyttötarkoituksesta, teknisestä hyödyntämistavasta ja integroitumiseen liittyvistä lainsäädännöllisistä raameista on käynnistetty. Kun suuntaviivoista on sovittu, integroitumisen toteuttamiseksi tarvitaan korkeakoulukohtaiset suostumukset (toimeksiantodokumentit) liittää Frankin palvelu VIRTA-opintotietopalveluun. Yksittäisen oppijan tietojen välittämiseen Frankin palveluun vaaditaan korkeakoulun suostumuksen lisäksi rekisteröidyn nimenomainen suostumus.  Kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö asettaa tietojen avaamiselle rajoitteita ja velvoitteita, mutta yleisenä periaatteena koulutustietojen avaaminen kansalaisten saataville VIRTA-opintotietopalvelusta edistää juuri niitä tavoitteita, joita digitalisaatiolle on valtakunnallisesti asetettu. Ajantasaisesti ja automaattisesti rajapintojen kautta saatavilla oleva tieto avaa mahdollisuuksia rakentaa oppijoille uudenlaisia, yksilöllisiä digipalveluita mahdollistaen myös uudenlaisten liiketoimintamallien syntymisen.

Keskustelumuistio LUONNOS

https://confluence.csc.fi/download/attachments/62048614/2016_12_15_Liite_13_Muistio_Korkeakoulujen_valtakunnallisen_tietovarannon_ja_OKMn_tiedonkeruiden_ohjausryhma_2016_12_15.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

3. Europpalainen julkaisutietovaranto

Gunnar Sivertsen esittelee (liite 2A ja liite 2B).

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

4.A) Yleinen tietosuoja-asetus: kysymyksiä ja vastauksia

Immo Aakkula esittelee (liite 3).

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 4).

5. VIRTA-julkaisutietopalvelu ja tutkimustietovaranto

5.A) Taidealan julkaisujen tallentaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun

Hanna-Mari Puuska esittelee ( liite 5).

5.B)Tilannekatsaus

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 6).

6. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkuminen ohjausryhmän asettamiskauden päättyessä 31.12.2016

Jukka Haapamäki esittelee (liitteet 7a ja 7b).

7. Korkeakoulujen digihanke-ehdotukset, niistä nousevat kehitystarpeet valtakunnallisille liittymille ja yhteentoimivuuden varmistaminen

Paula Merikko esittelee (liite 8).

8. VIRTA-opintotietopalvelun asiat

8.A) Tilannekatsaus

Tiedoksi (liite 9).

8.B) VIRTA-opintotietopalvelun tiedon laadun kehitys ja sen seuranta

Helena Majamäki esittelee (liite 10).

9. Valmistumisvaiheen palautetiedonkeruut ARVO - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla

Kaisu Piiroinen esittelee (liite 11).

10. Näkökulmia TK:n ja OKM:n tiedonkeruiden määritelmien yhdenmukaisuuteen

Jukka Kohtanen esittelee (liite 12).

11. Muut esille tulevat asiat

12. Tiedoksi

 • Seurattavien asioiden lista
 • Yhteentoimivuuskalenteri koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtumista
 • Ammattikorkeakoulujen taloustiedonkeruun seminaari 25.11.
 • Tiedonkeruukirjeet ja julkaisutiedonkeruun tutkijan ohjeistus (tiedonkeruu.fi)
 • Tiekartta koulutuksen toimialan liittymisestä kansalliseen palveluarkkitehtuuriin 
 • Opetuksen ja koulutuksen luokitusyhteistyösivusto toimii välineenä Opetushallituksen, Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliseen yhteistyöhön koulutusalan luokituksiin liittyvissä asioissa

13. Kokouksen ja ryhmän toimikauden päättäminen

Liitteet

 • No labels