Osassa Arvon tiedonkeruita koulutuksen järjestäjän Arvo-vastuukäyttäjän on mahdollista lisätä koulutuksen järjestäjän omia kysymyksiä tiedonkeruulomakkeen loppuun. Jos koulutuksen järjestäjällä ei ole tarvetta omiin kysymyksiin, omia kysymyksiä ei tarvitse olla kyselyissä lainkaan. 

Omille kysymyksille luodaan oma kysymysryhmä Arvoon, luodaan siihen kysymykset ja liitetään kysymysryhmä kyselyyn. Omat kysymykset täytyy lisätä kyselyyn ennen kyselyn vastausajan alkamista.  

Kyselyn personoiminen

Vaadittava käyttöoikeus

Arvo-vastuukäyttäjä

Tämän sivun sisältö:

Uuden kysymysryhmän luominen

 1. Mene Kysymysryhmät-sivulle
 2. Paina Luo uusi kysymysryhmä -painiketta
 3. Lisää kysymysryhmän asetukset
  1. Lisää kysymysryhmän nimi kaikilla kyselyn kielillä
  2. Kysymysryhmän kuvaukseen voit lisätä esimerkiksi ohjeita vastaajille
   1. Voit jättää kuvauksen tyhjäksi, jos vastaajille ei ole tässä tarpeen antaa muuta tietoa kuin kysymysryhmän nimi
  3. Kysymysryhmän sisäiseen lisätietoon voit lisätä tietoa esimerkiksi siitä, mitä kyselyä varten tämä kysymysryhmä on luotu (esim. Kandipalaute 2024) 
   1. Sisäinen lisätieto ei näy vastaajalle
   2. Sisäisen lisätiedon voi jättää tyhjäksi
   3. Näet sisäisen lisätiedon, kun valitset oikean kysymysryhmän lisättäväksi kyselyyn
  4. Paina Tallenna-painiketta 
   1. Kysymysryhmä tallentuu luonnostilaisena. Voit muokata asetuksia vielä ennen kuin julkaiset kysymysryhmän.
 4. Paina Lisää kysymys -painiketta
 5. Lisää kysymykset
  1. Lisää kysymysteksti Kysymyksen nimi -kenttään
  2. Voit lisätä kysymykselle kuvauksen Kysymyksen kuvaus -kenttään
   1. Tässä voi antaa esimerkiksi vastaamiseen liittyviä ohjeita vastaajille
  3. Merkitse tarvittaessa rasti kohtaan Vastaaminen on pakollista
   1. Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja työelämäpalautekyselyissä koulutuksen järjestäjän omat kysymykset eivät voi rekisterinpitäjän (Opetushallitus) linjauksen mukaisesti olla pakollisia
   2. Korkeakoulujen rekrytointitiedonkeruussa koulutuksen järjestäjän omat kysymykset voivat olla pakollisia
   3. Muiden tiedonkeruiden osalta koulutuksen järjestäjien omien kysymysten pakollisuutta selvitetään parhaillaan
  4. Valitse kysymystyyppi
   1. Kysymystyyppiä ei voi vaihtaa myöhemmin. Jos olet tallentanut kysymykselle väärän kysymystyypin, poista kysymys ja luo se uudelleen oikealla kysymystyypillä. 
  5. Eri kysymystyypeillä voi olla myös muita pakollisia valintoja, kuten kuinka pitkä vapaatekstikysymyksen vastaus voi olla
  6. Tallenna kysymys kysymyksen oikean yläkulman tallennuskuvakkeesta:
  7. Voi poistaa kysymyksen painamalla roskakorikuvaketta:
   1. Poistettua kysymystä ei voi palauttaa takaisin
  8. Jos olet lisännyt useamman kuin yhden kysymyksen kysymysryhmään, voi vaihtaa kysymysten järjestystä siirtämällä kysymyksiä nuolipainikkeilla:
 6. Tarkista kysymysryhmä esikatselulla
  1. Paina Esikatsele-painiketta.
   1. Esikatselu avautuu uuteen välilehteen. Esikatselussa näkyy vain luomasi kysymysryhmä. 
 7. Kun olet lisännyt ja tallentanut kaikki kysymykset sekä tarkistanut kyselyn esikatselussa, siirry Kysymysryhmän asetukset-välilehdelle ja julkaise kysymysryhmä
  1. Paina Julkaise-painiketta.
  2. Julkaistua kysymysryhmää ei voi enää muokata. Julkaisun jälkeen voit lisätä kysymysryhmän kyselyyn.
 8. Nyt voit siirtyä lisäämään kysymysryhmän kyselyyn
  1. Siirry ohjeeseen

Koulutuksen järjestäjällä on useita samannimisiä kysymysryhmiä - miten erotan ne toisistaan? 

Kun luot oman kysymysryhmän, voit lisätä sille sisäisen lisätiedon, joka ei näy vastaajalle. Sisäiseen lisätietoon voi lisätä esimerkiksi tiedon siitä, mitä kyselyä varten kysely on luotu ja mille vuodelle. Sisäisestä lisätiedosta on apua erityisesti silloin, kun koulutuksen järjestäjällä on useita samannimisiä kysymysryhmiä

Kun valitset kyselyyn lisättävää kysymysryhmää, näet kysymysryhmän sisäisen lisätiedon kysymysryhmän nimen jälkeen. 

Kysymysryhmän muokkaaminen

Voit muokata kysymysryhmän asetuksia ja kysymysryhmän kysymyksiä, kun kysymysryhmä on luonnostilassa. Kun kysymysryhmä on julkaistu, sitä ei voi muokata.

 1. Mene Kysymysryhmät-sivulle
 2. Paina muokattavan kysymysryhmän nimen perässä olevaa nuolta
  1. Kysymysryhmä avautuu muokkaustilaan
 3. Muokkaa tarvittavat tiedot Kysymykset-välilehdellä
  1. Voit luoda uusia kysymyksiä
  2. Voit poistaa kysymyksiä
  3. Voit muokata olemassaolevia kysymyksiä, esimerkiksi kysymystekstiä ja monivalikkokysymyksen vastausvaihtoehtoja
   1. Kysymystyyppiä ei voi vaihtaa. Jos on tarvetta vaihtaa kysymyksen kysymystyyppi (esim. vaihtaa asteikko toiseksi), poista vanha kysymys ja luo uusi kysymys, johon valitset oikean kysymystyypin. 
   2. Muista tallentaa jokainen muokattu kysymys tallennuspainikkeella
 4. Muokkaa tarvittavat tiedot Kysymysryhmän asetukset -välilehdellä
  1. Voit muokata kysymysryhmän nimeä, kysymysryhmän kuvaustekstiä (joka näkyy vastaajalle) sekä kysymysryhmän sisäistä lisätietoa (joka ei näy vastaajalle)
  2. Tallenna muutokset Tallenna-painikkeella
 5. Kun muutokset ovat valmiit, julkaise uusi kysymysryhmä Julkaise-painikkeella

Kysymysryhmän palauttaminen luonnokseksi

Jos haluat muokata kysymysryhmää, joka on julkaistu mutta jota ei ole liitetty mihinkään kyselyyn, voit palauttaa kysymysryhmän luonnostilaan: 

Paina Palauta luonnokseksi -painiketta. Sen jälkeen voi muokata kysymysryhmää. 

Kysymysryhmän poistaminen kyselystä

Jos haluat muokata kysymysryhmää, jonka olet jo lisännyt kyselyyn, toimi näin:

 1. Poista kysymysryhmä kyselystä
 2. Palauta kysymysryhmä luonnokseksi
 3. Muokkaa kysymysryhmää
 4. Tallenna kysymysryhmä
 5. Esikatsele kysymysryhmä
 6. Julkaise kysymysryhmä
 7. Lisää kysymysryhmä kyselyyn

Kysymysryhmän voi poistaa kyselystä, jos kyselyn vastausaika ei ole vielä alkanut. 

Kysymysryhmän kopioiminen uudeksi

Jos kysymysryhmä on käytössä jossain kyselyssä (esim. Kandipalaute 2023) ja jos kysymysryhmään on tarvetta tehdä muutoksia esimerkiksi seuraavan tiedonkeruukauden kyselyyn (esim. Kandipalaute 2024), vanhan kysymysryhmän voi kopioida uuden pohjaksi. Muutokset voi tehdä kopioituun kysymysryhmään, jonka voi sen jälkeen lisätä seuraavan tiedonkeruukauden kyselyyn. 

 1. Mene Kysymysryhmät-sivulle
 2. Paina muokattavan kysymysryhmän nimen perässä olevaa nuolta
  1. Kysymysryhmä avautuu muokkaustilaan
 3. Paina Kopioi uudeksi -painiketta
 4. Uusi, kopioitu kysymysryhmä avautuu muokkaustilassa ja voit muokata sekä kysymysryhmän asetuksia että kysymyksiä, ks. kysymysryhmän muokkaaminen

Mitä eroa on kopiolla ja versiolla?

Versiointi on käytössä vain valtakunnallisissa, CSC:n luomissa kysymyksissä.

Kopioidulla kysymysryhmällä ja siihen kuuluvilla kysymyksillä on uudet ID-numerot, joilla ei ole yhteyttä siihen kysymysryhmään, jonka kopio uusi kysymysryhmä on. Kopioidun kysymysryhmän kysymykset eivät siis ole aiemman kysymysryhmän versioita. 

Lisää tietoa versioinnista: Arvon rajapinnat 

Kysymystyypit

Tarjolla on useita kysymystyyppejä, ja osaan kysymystyypeistä liittyy valmis vastausasteikko. 

Vastuukäyttäjä ei voi luoda omia asteikkoja. 

Arvosana-asteikot

Kysymystyypin nimiKysymystyypin kuvaus
Arvosana 

Vastaajalle näytettävä asteikko: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin (esim. Kysymys ei koske minua) kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä.

Anna vastaajalle ohje vastaamisesta kysymyksen kuvauksessa, esim. 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = Samaa mieltä, 3 = Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = Eri mieltä, 5 = Täysin eri mieltä

Jos kysymysryhmän kaikilla kysymyksillä on sama asteikko, ohje voidaan antaa myös kysymysryhmän kuvauksessa.

Arvosana (1-6)

Vastaajalle näytettävä asteikko: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä. 

Anna vastaajalle ohje vastaamisesta kysymyksen kuvauksessa. Jos kysymysryhmän kaikilla kysymyksillä on sama asteikko, ohje voidaan antaa myös kysymysryhmän kuvauksessa.

Arvosana (1-7)

Vastaajalle näytettävä asteikko: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä. 

Anna vastaajalle ohje vastaamisesta kysymyksen kuvauksessa. Jos kysymysryhmän kaikilla kysymyksillä on sama asteikko, ohje voidaan antaa myös kysymysryhmän kuvauksessa.

Arvosana (5-1)

Vastaajalle näytettävä asteikko: 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä. 

Anna vastaajalle ohje vastaamisesta kysymyksen kuvauksessa. Jos kysymysryhmän kaikilla kysymyksillä on sama asteikko, ohje voidaan antaa myös kysymysryhmän kuvauksessa.

Likert-asteikko

Vastaajalle näytettävä asteikko: Täysin eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä - Ei samaa eikä eri mieltä - Jokseenkin samaa mieltä - Täysin samaa mieltä

Jos vastaaminen määritellään pakolliseksi, on mahdollista sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehto

Net Promoter Score (NPS)

Vastaajalle näytettävä asteikko: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä. 

Lisää tietoa NPS-kysymyksestä raportointiohjeissa: Miten "suosittelisitko oppilaitosta" -tyyppisten kysymysten tuloksia pitäisi tulkita? Mitä on NPS-luku?

Muut

Kysymystyypin nimi Kysymystyypin kuvaus
Alasvetovalikko

Mahdollista valita kahdesta valmiista asteikosta:

 • Kunnat
 • Maat ja valtiot

Käytössä ovat Opintopolun koodistopalvelun valmiit koodistot, joita ylläpitää Opetushallitus. 

Omien alasvetovalikkojen tekeminen ei ole mahdollista. 

Kyllä/Ei-valinta

Vastausvaihtoehdot:

 • Kyllä
 • Ei

Oletuksena Kyllä-vaihtoehto näkyy vastaajalle ensimmäisenä. Voit myös valita Ei-vaihtoehdon ensimmäiseksi. 

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä. 

Monivalinta

Lisää itse monivalintavaihtoehdot kyselyn kielillä.

Valitse, kuinka monta vastausvaihtoehtoa vastaaja voi valita. 

Voit vaihtaa vastausvaihtoehtojen järjestystä siirtämällä vastausvaihtoehtoja nuolipainikkeilla (nuoli ylös, nuoli alas). 

Voit poistaa vastausvaihtoehdon roskakoripainikkeella. Poistettua vastausvaihtoehtoja ei voi palauttaa takaisin.

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä. "En osaa sanoa" -vastausvaihtoehto näytetään vastaajalle aina viimeisenä. 

Otsikko

Kysymystyypin nimi Kysymystyypin kuvaus
Väliotsikko

Lisää väliotsikko kysymysryhmään, jos haluat lisätä kysymysryhmän sisään väliotsikon. Voit lisätä väliotsikolle myös kuvaustekstin. 

Väliostikko näyttää vastaajalle visuaalisesti samanlaiselta kuin kysymysteksti ja väliotsikon kuvausteksti samanlaiselta kuin kysymyksen kuvausteksti.

Tekstikentät

Kysymystyypin nimi Kysymystyypin kuvaus
Luku

Valitse kysymystyypiksi Luku, jos vastaaja saa antaa vastaukseksi vain lukumuotoisen vastauksen. Vastaajalle näytetään vapaatekstilaatikko, johon sallitaan vastaukseksi vain luku.

Valitse vastauksen maksimipituus merkkeinä (esim. 10 merkkiä).

Jos määrittelet vastaamisen pakolliseksi, voit sallia myös Ei "En osaa vastata" -vastausvaihtoehdon. Voit antaa "En osaa vastata" -vaihtoehdolle myös muun tekstin kyselyn kielillä.

Vapaateksti

Vastaajalle näytetään vapaatekstilaatikko. 

Valitse vastauksen maksimipituus merkkeinä (esim. 10 tai 1000 merkkiä).

Voit määritellä vastaamisen pakolliseksi.

 • No labels