Kun opiskelija kirjautuu Haka-kirjautumisella AVOP-tiedonkeruuseen, opiskelijan opinto-oikeutta koskevia tietoja haetaan VIRTA-opintotietovarannosta. Haka-kirjautumisessa hyödynnetään opiskelijan tunnistamista henkilötunnuksella ja esimerkiksi kv-opiskelijoiden kohdalla oppijanumerolla.

Opiskelijan vastausoikeus AVOP:in määrittyy seuraavasti kirjautumisen yhteydessä:

  • Opiskeluoikeuden tyyppi amk-alempi (1) tai amk-ylempi (3)
  • Opiskeluoikeuden organisaatio sama kuin Hakan palauttama
  • Opiskeluoikeus voimassa
  • Opiskeluoikeuden laajuus yli 0 op
  • Opiskeluoikeuteen sisältyviä opintoja 80% (amk-alempi) tai 50% (amk-ylempi) laajuudesta
    • opintosuorituksista tarkastellaan ns. lehtitasolta eli opintosuoritushierarkian alimmalta tasolta
  • No labels