Mitä: Tutkijan tiedot yhteisökokous, jossa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita ja jaetaan kokemuksia työkaluun liittyen.

Milloin: ke 13.03.2024 klo 13.30-15.00

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/67343135607

EsityskalvotTutkijan tiedot yhteisökokous 13.3.2024.pptx

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_2oeiub8i


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat kaikki Tutkijan tiedot -kokonaisuudesta kiinnostuneet Tutkijan tiedot yhteisökokoukseen.

Etäkokouksena järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita, jaetaan kokemuksia työkaluun ja profiiliin liittyen, ja ennen kaikkea jätetään runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Kokous tallennetaan.

Ohjelma

Kellonaika

Ohjelma

13.30-13.45

Ajankohtaista

13.45-14

Opetusansiot osaksi Tutkijan tiedot -kokonaisuutta?

14-14.15

Uudet kotiorganisaation, Tiedejatutkimus.fi:n ja ORDIC-palvelun tiedot automaattisesti profiiliin

14.15-15

CV-työkalu osaksi Tutkijan tiedot -kokonaisuutta


Muistio

Ajankohtaista

 • Sonja Sipponen ja Laura Himanen esittelivät Tutkijan tiedot -kokonaisuuden ajankohtaisia asioita.

Opetusansiot osaksi Tutkijan tiedot -kokonaisuutta?

 • Laura Himanen esitteli opetusansioiden tuomista osaksi Tutkijan tiedot -kokonaisuutta.
 • Kommentoitiin, ettei Jyväskylän yliopisto ole vielä siirtämässä aktiviteettitietoja Tutkijan tiedot -kokonaisuuteen, mutta näitä on kehitetty. Osana paikallista vaatimusmäärittelyä pohjana on ollut kansainvälinen koodisto, mutta on selvinnyt, että tähän kaivataan laajennuksia esimerkiksi opetusansioiden osalta. Toinen kaivattu luokka ovat yvv-ansiot, joita ei koodistossa vielä ole. Vahvaa kannatusta sille, että opetusansiot saataisiin koodistoon yhtenäisellä tavalla. Voisi selvitellä olisiko muitakin paikallisia koodistoja kehitteillä SoleCRISin lisäksi.
  • Todettiin, että selvittelyä hyvä tosiaan jatkaa.
 • Taustoitettiin, että kun SoleCRIS uutta versiota tehtiin, mukana olivat VY, OY, ISY ja Taideyliopisto ja yritettiin luoda yhtenäistä järjestelmää. Pohjana oli kansallinen koodisto, kun aktiviteettitietoja pyrittiin upottamaan uuteen järjestelmään. Havaittiin, että opetusansiot puuttuvat, joten päädyttiin luomaan koodistoa, pääasiallisesti Itäsuomen ja Oulun yliopistojen tutkimustietojärjestelmien opetusansiotietojen pohjalta kombiaationa. Ei haluttu, että vanhaan järjestelmään kerätyt tiedot joutuisi hävittämään. Tietojen konvertoiminen osittain vielä kesken, mutta ne ollaan tuomassa vanhasta järjestelmästä kokonaisuudessaan. Tavoitteena siis oli luoda yhtenäistä järjestelmää mukana olleille neljälle yliopistolle.
 • Tästä keskustelunavauksesta jatketaan mm. TTV Ohjausryhmän kokouksessa 22.3.

Uudet kotiorganisaation, Tiedejatutkimus.fi:n ja ORDIC-palvelun tiedot automaattisesti profiiliin

 • Sonja Sipponen esitteli uusien tietojen automaattista tuomista profiiliin. 
 • Kehitystyö sai kannatusta yhteisökokouksessa.

CV-työkalu osaksi Tutkijan tiedot -kokonaisuutta

 • Laura Himanen esitteli CV-työkalun tuomista osaksi Tutkijan tiedot -kokonaisuutta.
 • Tiedoksi, että SoleCRISistä saa julkaisujen ja aktiviteettien osalta listauksen ulos cv:n pohjaksi.
 • Ongelmana CV:n kokoamisessa organisaation oman järjestelmän kautta on myös se, että muita kuin omassa tutkimusorganisaatiossa tehtyjä tuotoksia ei kirjata oman organisaation tutkimustietojärjestelmään.

 • Kommentoitiin, että kaikki luonnokset vaikuttivat hyödyllisiltä, mutta 3. nousi ylitse muiden, koska voisi lisätä tietoja, joita ei vielä Tutkijan tiedoissa ole. Olennaista tietojen tallentuminen työkalun muistiin. Olennainen ominaisuus tässä myös, että voisi valikoida tärkeimpiä julkaisuja ja tieto tästä tallentuisi muistiin. Todettiin myös, että voisi olla hyvä kysyä myös tutkijoilta yhteisökokouksen osallistujien painottuessa hallintohenkilökuntaan.
 • Koetaan, että laajemminkin olisi ehdottoman olennaista työkalulle, että työkalu tallentaa asioita muistiin ja tiedot säilyvät.
 • Kommentoitiin, että toisinaan voi olla tarve tallentaa CV:hen tietoja, joita tutkija ei halua julkaista Tutkijan tiedot -työkalun kautta.
  • ORCIDissa on myös mahdollista asettaa eri näkyvyyden tasoja tiedoille. Tutkijan tietoihin tuodaan tietoa, joka on julkista ja lisäksi trusted parties -näkyvyydelle asetettua, eli saatavilla vain käyttäjän hyväksymiin palveluihin
  • Tietoja voi siis rajata näkymään trusted parties -organisaatioille, joihin myös tutkimustietovaranto kuuluu, eli sinne voi lisätä tietoja, jotka eivät näy missään muualla kuin Tutkijan tiedot -työkalun valikossa. Toisin sanoen eivät näy julkisina.
 • Kommentoitiin, että 3. versio motivoisi tallentamaan aktiviteettitietoja myös omiin järjestelmiin. Myös osioiden, jotka eivät löydy aktiviteettikoodistosta, säilyminen muistissa olisi hyvä.
 • CV-työkalun etuna olisi myös affiliaatioriippumattomuus, verrattuna esimerkiksi oman organisaation tutkimustietojärjestelmästä saatavaan julkaisuluetteloon.
 • Kuinka julkaisuja tulisi pystyä filtteröimään?
  • Kommentoitiin, että hyödyllinen olisi attribuuttipohjainen luokittelu, joka tutkimustietojärjestelmissä kansainvälisesti käytössä. Todettiin, ettei kuitenkaan ratkaisisi asiaa ORCID-pohjaisten julkaisujen kohdalla.
  • Kommentoitiin, että A-tason julkaisut ovat tärkeimmissä ja viitatuimmissa julkaisuissa eniten edustetut.

 • Keskustelua CV-työkalun kehittämisestä jatketaan TTV Ohjausryhmän kokouksessa 22.3. pohjaten yhteisökokouksessa käytyyn keskusteluun. 
 • No labels