Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisäisten duplikaattien tarkistus toimii siten, että kun organisaatio lähettää julkaisut Virta-julkaisutietopalveluun, niin tällöin verrataan kutakin näistä julkaisuista Virrassa jo oleviin julkaisuihin. Mikäli tietyt ehdot täyttyvät, identifioidaan julkaisu sisäiseksi duplikaatiksi. Määritellään tässä yhteydessä organisaation sillä hetkellä lähettämiä datoja SA-alueen (Staging Area) datoiksi ja Virrassa jo ennestään olevia datoja ODS-alueen (Operational Data Store) -datoiksi. Duplikaattien tunnistuksissa käytetään seuraavia ehtoja:

EhtoKentät, joiden pitää olla identtiset SA- ja ODS -alueillaErityishuomioita

1

DOI

 • Jos SA- ja ODS alueiden julkaisuissa kummassakin julkaisutyyppi on A3, mutta julkaisujen nimet ovat eri, ei julkaisua identifioida duplikaatiksi, vaikka DOIn perusteella näin olisi.
2ISSN + volyymi + numero + sivut + julkaisun nimi
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole duplikaatti, vaikka ehto 2 olisikin totta.
3julkaisutyyppi + julkaisun nimi + kustantaja
 • Koskee julkaisutyyppeja C1, D5, E2, pl. Introduction, Esipuhe, Johdanto.
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole duplikaatti, vaikka ehto 3 olisikin totta.
4emojulkaisun nimi + julkaisun nimi
 • Koskee julkaisutyyppeja A3, A4, B2, B3, D1, D2, D3, E1, pl. Introduction, Esipuhe, Johdanto.
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole duplikaatti, vaikka ehto 4 olisikin totta.
5ISBN + julkaisun nimi
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole duplikaatti, vaikka ehto 5 olisikin totta.

Yllä olevaa taulukkoa luetaan siten, että jos ehto 1 täyttyy, eli SA- ja ODS -alueiden julkaisuilla on sama DOI, niin kyseessä on duplikaattiehdokas. Jos sen sijaan ehto 1 ei täyty, niin siirrytään ehtoon 2 jne. Jos ehdon 5 jälkeen ei olla löydetty duplikaattiparia, ei kyseessä ole duplikaattiehdokas.

Ennen kuin kenttien matchausta tehdään, dataa puhdistetaan sekä SA- että ODS -alueilla, jotta tunnistaminen onnistuisi paremmin. Esimerkiksi DOI-tunnuksista poistetaan alusta merkkejä siihen asti kunnes merkkijono alkaa kuten "10.". Näin ollen esimerkiksi DOI-tunnus http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.04.093 muutetaan väliaikaisesti tarkistuksia varten muotoon 10.1016/j.tsf.2014.04.093. Lisäksi julkaisun, kustantajan ja emojulkaisun nimien vertailuissa on mukana noin 130 stop wordsia, joita ei oteta huomioon. Edelleen mukana on noin 70 merkkiä, joita ei huomioida. Esimerkkejä stop wordseista ovat "and", "has" ja "few" ja merkeistä "&", "[", ja "«".

Jos mikään ehdoista 1-5 ei täyty, ei kyseessä ole duplikaattiehdokas. Jos kuitenkin jokin ehdoista 1-5 täyttyy erityishuomiot mukaanlukien, niin tarkistetaan lisäksi seuraavat ehdot:

 • SA- ja ODS -alueiden julkaisuissa organisaatiotunnuksen pitää olla sama (jos on eri organisaatiot, niin ei voi olla sisäinen duplikaatti)
 • Virrassa generoitu julkaisuntunnus (JulkaisunTunnus) pitää olla eri sekä SA- ja ODS alueiden julkaisuilla (jos se on sama, niin kyseessä on sama julkaisu eikä mahdollinen duplikaatti)
 • Organisaation sisäisessä käytössä oleva julkaisuntunnus (JulkaisunOrgTunnus) pitää olla eri sekä SA- ja ODS alueen julkaisuilla (jos se on sama, niin kyseessä on sama julkaisu eikä mahdollinen duplikaatti)
 • SA-alueen julkaisun tilakoodin pitää olla suurempi tai yhtäsuuri kuin 0
 • ODS-alueen julkaisun tilakoodin pitää olla suurempi kuin 0
 • Lopuksi on vielä erityisehto julkaisutyyppipareille. Mikäli jokin seuraavista julkaisutyyppikombinaatioista pätee, niin kyseessä ei ole duplikaattiehdokas, vaikka ehdot 1-5 täyttyisivätkin:

  SA (ODS) -alueen julkaisutyyppiODS (SA) -alueen julkaisutyyppi
  B3C2
  B3D6
  B3E3
  C2A1
  C2A2
  C2A3
  C2A4
  C2B2
  C2D1
  C2D2
  C2D3
  E3A1
  E3A2
  E3A4
  E3D1
  E3D2
  E3D3
  D6A1
  D6A2
  D6A4
  D6D1
  D6D2
  D6D3
 • No labels