Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteisjulkaisujen tarkistus toimii siten, että kun organisaatio lähettää julkaisut Virta-julkaisutietopalveluun, niin tällöin verrataan kutakin näistä julkaisuista Virrassa jo oleviin julkaisuihin. Mikäli tietyt ehdot täyttyvät, identifioidaan julkaisu yhteisjulkaisuksi. Määritellään tässä yhteydessä organisaation sillä hetkellä lähettämiä datoja SA-alueen (Staging Area) datoiksi ja Virrassa jo ennestään olevia datoja ODS-alueen (Operational Data Store) -datoiksi. Yhteisjulkaisujen tunnistuksissa käytetään seuraavia ehtoja:

EhtoKentät, joiden pitää matchata SA- ja ODS -alueillaErityishuomioita
1DOI
 • Jos SA- ja ODS alueiden julkaisuissa kummassakin julkaisutyyppi on A3, mutta julkaisujen nimet ovat eri, ei julkaisua identifioida yhteisjulkaisuksi, vaikka DOIn perusteella näin olisi.
2ISSN + volyymi + numero + sivut + julkaisun nimi
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole yhteisjulkaisu, vaikka ehto 2 olisikin totta.
3julkaisutyyppi + julkaisun nimi + kustantaja
 • Koskee julkaisutyyppeja C1, D5, E2, pl. Introduction, Esipuhe, Johdanto.
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole yhteisjulkaisu, vaikka ehto 3 olisikin totta.
4emojulkaisun nimi + julkaisun nimi
 • Koskee julkaisutyyppeja A3, A4, B2, B3, D1, D2, D3, E1, pl. Introduction, Esipuhe, Johdanto.
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole yhteisjulkaisu, vaikka ehto 4 olisikin totta.
5ISBN + julkaisun nimi
 • Jos SA- ja ODS -alueiden julkaisuille on ilmoitettu DOI-tunnukset ja ne ovat eri, niin kyseessä ei ole yhteisjulkaisu, vaikka ehto 5 olisikin totta.

Yllä olevaa taulukkoa luetaan siten, että jos ehto 1 täyttyy, eli SA- ja ODS -alueiden julkaisuilla on sama DOI, niin kyseessä on yhteisjulkaisuehdokas. Jos sen sijaan ehto 1 ei täyty, niin siirrytään ehtoon 2 jne. Jos ehdon 5 jälkeen ei olla löydetty yhteisjulkaisua, ei kyseessä ole yhteisjulkaisuehdokas.

Ennen kuin kenttien matchausta tehdään, dataa puhdistetaan sekä SA- että ODS -alueilla, jotta tunnistaminen onnistuisi paremmin. Esimerkiksi DOI-tunnuksista poistetaan alusta merkkejä siihen asti kunnes merkkijono alkaa kuten "10.". Näin ollen esimerkiksi DOI-tunnus http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.04.093 muutetaan väliaikaisesti tarkistuksia varten muotoon 10.1016/j.tsf.2014.04.093. Lisäksi julkaisun, kustantajan ja emojulkaisun nimien vertailuissa on mukana noin 130 stop wordsia, joita ei oteta huomioon. Edelleen mukana on noin 70 merkkiä, joita ei huomioida. Esimerkkejä stop wordseista ovat "and", "has" ja "few" ja merkeistä "&", "[", ja "«".

Jos mikään ehdoista 1-5 ei täyty, ei kyseessä ole yhteisjulkaisuehdokas. Jos kuitenkin jokin ehdoista 1-5 täyttyy erityishuomiot mukaanlukien, niin tarkistetaan lisäksi seuraavat ehdot

 • SA- ja ODS -alueiden julkaisuissa organisaatiotunnuksen pitää olla eri (jos on sama organisaatio, niin kyseessä on sisäinen duplikaatti, ei yhteisjulkaisu)
 • Virrassa generoitu julkaisuntunnus (JulkaisunTunnus) pitää olla eri sekä SA- ja ODS alueiden julkaisuilla (jos se on sama, niin kyseessä on sama julkaisu)
 • Organisaation sisäisessä käytössä oleva julkaisuntunnus (JulkaisunOrgTunnus) pitää olla eri sekä SA- ja ODS alueen julkaisuilla (jos se on sama, niin kyseessä on sama julkaisu)
 • SA-alueen julkaisun tilakoodin pitää olla suurempi tai yhtäsuuri kuin 0
 • ODS-alueen julkaisun tilakoodin pitää olla suurempi kuin 0
 • Jos ODS-alueen julkaisu on jo ennestään julkaisu jonkin toisen julkaisun/julkaisujen kanssa, ts. sen Yhteisjulkaisu_ID > 0, niin asetetaan SA-alueen julkaisulle kyseinen Yhteisjulkaisu_ID. Jos sen sijaan kyseessä on uusi yhteisjulkaisu, ts. ODS-alueen julkaisulle Yhteisjulkaisu_ID = 0, niin asetetaan kummallekin, sekä SA- että ODS -alueen, julkaisulle uusi Yhteisjulkaisu_ID, joka on yhden suurempi kuin aikaisempi suurin arvo.
 • Lopuksi on vielä erityisehto julkaisutyyppipareille. Mikäli jokin seuraavista julkaisutyyppikombinaatioista pätee, niin kyseessä ei ole yhteisjulkaisuehdokas, vaikka ehdot 1-5 täyttyisivätkin:

  SA (ODS) -alueen julkaisutyyppiODS (SA) -alueen julkaisutyyppi
  B3C2
  B3D6
  B3E3
  C2A1
  C2A2
  C2A3
  C2A4
  C2B2
  C2D1
  C2D2
  C2D3
  E3A1
  E3A2
  E3A4
  E3D1
  E3D2
  E3D3
  D6A1
  D6A2
  D6A4
  D6D1
  D6D2
  D6D3
 • No labels