Paikka ja aika: perjantaina 22.4. klo 9.00-11.00, Helsingin yliopistolla, Siltavuorenpenger 5 A - Minerva, opetustila K232 

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Aija Kaitera

 • Yhteistyöryhmän puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi

2. Ajankohtaiset asiat

2.1 Konsortion perustaminen

Hanna-Mari Puuska ja Anne Björklund

 • Lopullinen sopimus organisaatioille allekirjoitettavaksi 27.4.
 • CSC:n ja organisaatioiden väliset sopimukset
  • organisaatiot allekirjoittavat sopimukset 6.5. mennessä
 • CSC allekirjoittaa ja lähettää sopimuksen organisaatoille 17.5 mennessä 
 • Konsortion liittymismaksu vahvistetaan 10.5.
 • CSC:n ja ORCIDin välinen konsortiosopimus allekirjoitetaan 16.5.
 • ORCIDin ja organisaatioiden väliset sopimukset (Accession Agreement) allekirjoitetaan 23.5.
 • Jäsenkausi alkaa 1.6.2016

 

Poimintoja keskustelusta:

 • Monissa organisaatioissa haetaan vielä näyttöä siitä, mitä lisähyötyä konsortioon liittyminen tuo organisaatioille
 • Yhteistyöryhmässä todettiin, että ORCIDin käyttöönoton edistämiseksi olisi hyvä saada myös suosituksia. Suositus voidaan luonnostella myös yhteistyöryhmässä.
 • Todettiin, että ORCIDin edistäminen on myös yhteistyön työväline.
 • Kaikenlainen tietoisuuden lisääminen muun viestinnän lisäksi on tässä vaiheessa hyvä.
 • Konsortion perustamisen edistämisessä markkinointia pitää vielä tarkentaa eli mitä hyötyä organisaatioille on konsortiosta. Tästä keskusteltiin myös iltapäivän ORCID-seminaarissa, jossa oli mahdollisuus kysyä lisää mm. ORCIDin Euroopan aluejohtaja Josh Brownilta:

2.2 Viestintä

Todettiin, että tärkeimpiä viestejä tutkijalle suunnatussa viestinnässä ovat:

 • mitä hyötyä tästä on tutkimuksen tekemisessä
 • miten tämä helpottaa tutkijan elämää

Todettiin, että tärkeätä olisi myös pystyä myymään tulevaisuuden potentiaalia.

Tutkijatunniste.fi-verkkosivusto

 • Tutkijatunniste.fi
  • betaversio julkaistu 
 • Sivuston kehitys:
  • jatkossa enemmän palvelusivustoksi
  • tutkija voi valita etusivulta oman organisaationsa ja saa oman organisaationsa ohjeet
 • Organisaatioille-osio on kesken
  • ohjeistusta enemmän, myös malli siitä miten muissa organisaatioissa toimitaan
 • Tavoiteaikataulu organisaatioiden omille ohjeille
  • suunnittelutyö aloitetaan yhteistyöryhmän kokouksessa kesäkuussa
 • Kieliversiot toteutetaan kun suomenkielinen sivusto on valmis

Blogikirjoitukset ja artikkelit

 • yhteistyöryhmän jäseniltä toivotaan blogikirjoituksia myös Tutkijatunniste-sivulle
 • haastattelut

Viestintämateriaalit

Tapahtumat ja kokoukset

2.3 Kansallisen yhdistämispalvelun tilannekatsaus, Kari Laalo

 • Kansallinen yhdistämispalvelu
  • pilotin kannalta valmis, nyt odotellaan palveluita
  • kaksi pilottia:
   • Taideyliopisto on valmis ottamaan vastaan
   • CSC
  • rajapintakuvaus
  • demo on valmiina siihen, että organisaatiot voivat kehitysympäristöjään liittää
  • ensin liitetään kehitysympäristöön, vasta sitten siirretään tuotantoon
  • tietosuojaseloste
   • seloste on vielä CSC:n sisäisessä tarkastelussa ja linkki avataan julki, kun ensimäinen kommenttikierros on käyty
   • henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän antamaan yksiselitteiseen suostumukseen
   • push-toteutuksessa henkilötietoja ei tallenneta
   • pull-toteutuksessa joudutaan toteuttamaan toiminnallisuus, jossa käyttäjä voi tarkistaa tietonsa
   • jos tiedot vääriä, ne tulee korjata tietolähteeseen (joko oma kotiorganisaatio tai ORCID)
  • Virtu-kirjautuminen on mahdollista teknisesti ja voidaan liittää yhdistämispalveluun yhdeksi kirjautumisvaihtoehdoksi
 • Aikataulu
  • tavoitteena ollut tuotantoon kesään mennessä, mutta riippuu myös organisaatioista. Nykyisten pilottiorganisaatioiden kanssa voidaan jo edetä kohti tuotantoa.

3. Muut asiat

 • tästä linkistä avautuvan sivun alareunassa on lomake, jolla voi pyytää hakemaan tilastotietoa ORCID iD:istä, joihin on liitetty oman organisaation sähköpostidomain

4. Seuraava kokous

 • Yhteistyöryhmän seuraava kokous (4/2016)  järjestetään tiistaina 14.6. klo 10-12. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Aiheina mm.
  • konsortion käynnistämiseen liittyvät asiat
  • ORCIDin käyttöönoton organisaatiokohtaiset toimintaohjeet 
 • No labels