Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johtaminen ja kehittäminen


ProsessialueKuvaus
Johtaminen ja kehittäminen
Tutkimustoimintaan liittyvän tiedon tuottaminen ja analysointi korkeakoulun päätöksenteon ja johdon tueksi
Arviointi ja laadunvarmistus
Tutkimuksen arvioinnit, bibliometriset analyysit, auditointi.
Tutkimustoiminnan strateginen suunnittelu
Strategiset valinnat, profiloituminen, tulosneuvottelut, tutkimustoiminnan sisäisen rahanjaon valmistelu. Politiikat ja periaatteet, esimerkiksi avoimuuden linjaukset
Tiedon tuottaminen ulkopuolisille sidosryhmille

Tutkimustoiminnan volyymista, vaikuttavuudesta, jne. kerätyn tiedon raportointi (OKM). Muille tahoille tiedon tuottaminen (ministeriöt, yksityiset rahoittajat, yhteistyökumppanit, jne.).  • No labels