Aika: Perjantai 20.4.2018 kello 13–14.30

ACP: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu/

Nauhoite:  https://connect.funet.fi/pfl96jxeuyzo/


Asialista

1. Julkaisutiedonkeruun tilannekatsaus

 • Julkaisuja siirretty n. 60 000 kappaletta tiedonkeruussa
  • Deadline korjausten ilmoittamiseen organisaatioilta ollut huhtikuun alussa. Viime vuotta vähemmän ongelmia, tiedonkeruu 2017 onnistunut hyvin.
 • Ristiriitaiset julkaisutyypit (yhteisjulkaisut)
  • Organisaatioilta jäi lähetettyjen korjausten jälkeen n. 100 julkaisua, joissa ristiriitaisuuksia julkaisutyypeissä
   • Julkaisutyypit päätetään OKMn toimesta, lista korjauksista: Tietojen korjaukset 2017
   • Korjaukset tehdään livedataan sekä jäädytysdataan
   • Organisaatiot voivat korjata tiedot halutessaan livedataan
 • Yhteisjulkaisujen muut ristiriitaisuudet
  • Yhteisjulkaisujen käsittely
   • Jonkin verran myös Juulissa näkyviä duplikaattijulkaisuja, jotka eivät tunnistautuneet yhteisjulkaisuiksi. Korjattu, kun CSClle ilmoitettu. 
 • TSV tarkistanut tunnistamatta jääneet julkaisusarjat manuaalisesti
  • Näissä tilanteissa VIRTA ei autom. tunnistanut kanavaa
  • Näihin liittyen: tämän vuoden työlistalle org. raportoimien JufoID/Jufo-tasojen säilyttäminen, sekä autom. päättelyn ja org. ilmoittamien ristiriidoista tieto virheraporteille
   • Ei nähty tarpeelliseksi laittaa listaa takaisin organisaatioille, mutta mahdollista jos tarvetta.
 • Tietojen julkaiseminen Vipusessa
  • 30.4. mennessä, JUFO-tasojen tarkennukset kesäkuun alussa
   • Kysymys: Tuleeko JUFO-tasojen lopulliset tiedot samalla kun jäähdytysdataan esim. korkeakoulujen raportoimat julkaisut -exceliin ? Jotta tiedot myös lähdejärjestelmiin. Laitetaan tiedot eteenpäin organisaatioille kun tarkennukset selvillä, mutta ei varmaa mikä päivä tiedot. Varmistetaan että tieto tulee ja katsotaan aikataulu. Selvinnee seuraavaan yhteyshenkilökokoukseen mennessä.

2. VIRTA-rajapinnoista (tallenne 0:12:15 → )

 • OAI-PMH
  • Testausta vailla CSC:llä
   • Käyttökelpoinen vaihtoehto REST-rajapinnalle. Parannetaan dokumentointia. Lupailtu jo viime vuoden puolella, nyt jatkettu työtä. Enemmän seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa.
 • CERIF-tietomallin hyödyntäminen (EURO-CRIS tietomalli)
   • Tavoitteena saada suomalaiset julkaisutiedot Virta-jtp:stä yhteisesti kerättyä OpenAIREen, säästää organisaatioiden resursseja. Tästä keskusteltu myös aiemmin yhteyshenkilökokouksissa, mutta työ lykkääntynyt keväällä julkaisutiedonkeruun takia.
  • Mäppäys työn alla
  • Onko organisaatioista, joissa aktiivista CERIF-muotoisten julkaisutietojen siirtoa OpenAIREen (CRISseistä)? Voisi hyödyntää VIRTA-jtp työssä
   • Ei käytettyjä puheenvuoroja.
 • Toistaiseksi rajapinnoista saa vain organisaatioiden omat tiedot, mutta ei tietoa esimerkiksi tarkistuksista (jotka lähetetään latausraporteille). Nähtäisiinkö tarpeelliseksi, että tiedot myös tätä kautta koneluettavassa muodossa? (Eli ei tarvetta katsoa Extra-Vipusen kautta. Aallosta tullut kysely aiemmin)
  • Kannatusta. HY hyödyntää jo REST-rajapintaa, joten myös tästä hyödynnystä tulevaisuudessa vaikka ei olisi ollut aiemmin välttämätöntä tarvetta. JY kiinnostunut testaamaan. Palataan seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa.
 • Tiedonluovutusluvat työn alla:
  • Osaksi CSCn laskentaresurssien hakua ja myöntöprosessia
  • Osaksi Business Finlandin tutkimusrahoitushakuja sekä raportointia
   • Tavoitteena saada lupadokumentit organisaatioille ennen kesää.

3. Muut asia (tallenne 0:24:30 →)

 • Tiedonkeruuohjeiden Avoin saatavuus -määritelmästä (alustus HY)
  • Nykyinen määrittely
  • Nykyinen kerättävä tieto
  • Tiedoksi, Jyrki Ilvan esitys "Open access monitoring in Finland": http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804096427
   • HY alustus (Pekka Karhula): Koettu ongelmalliseksi arXiv ja tilastoinnin vaatimus avoimen saatavuuden määritelmissä rinnakkaistallennuksesta tekijän viimeisin versio. Voisiko viilata niin että arXiv paremmin huomioitu. Nyt vaikea erottaa eri versioita. Hankalaa ja rajoittavaa että tilastoitiin kelpaa vain viimeisin versio.
   • OA kenttä elää voimakkaasti, määritelmät vanhentuvat nopasti. Tämän asian voinee nostaa esille myös VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmässä (kts. alla).
   • Myös TUHA-julkaisutiedonkeruuryhmässä voisi keskustella tästä. Walter Rydmanilta voi kysyä lisätietoa ky. ryhmästä ja asian agendalle laitosta.
 • VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmä nimetään Tutkimustietovarannon ohjausryhmässä Kokous 19.4.2018 (4. kohta)
  • Edustajat nimeämättä: tutkimuslaitokset, Business Finland
 • Julkaisutiedonkeruuohjeistus tutkijoille 2018 julkaistu
  • Edellinen vuodelta 2016. Uudessa päivitetty mm. taidejulkaisut + muita pienempiä muutoksia. Ensimmäinen julkinen versio, joitakin puutteita/virheitä saattaa vielä ilmetä.
  • Kysymys: Koska tulossa kieliversiot? Edellisellä kerralla ollut n. 5kk tauko, nyt OKM tavoitteena saada käännöstyöt muutaman viikon aikana. Tiedotetaan kun kieliversiot valmistuneet.
 • Muutoksia VIRTA-julkaisutietopalvelun tiimissä, Minna Ala-Mantila aloittanut koordinaattorina, Lara Anastasiou siirtynyt muihin tehtäviin CSC:llä
 • Tietosuojaan ja tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin liittyen asiaa seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa 25.5.

Tiedoksi

 • Ehdotus syksyn kokousajoiksi, päätetään 25.5. julkaisuyhteyshenkilökokouksessa
  • PE 21.9.2018
  • PE 19.10.2018
  • PE 16.11.2018
  • PE 14.12.2018

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Ajankohtaisia (tallenne 0:41:50 → )
  1. Julkaisutiedonkeruun tilanne
  2. Tietojen korjaukset
   1. VIRTA-päässä korjattu nyt kaikki JUSTUS-palvelusta tiedonkeruuseen 2017 saapuneet julkaisut
   2. Raporteilla näkyvät julkaisuvuoden vaihdosta seuranneet julkaisut tiedossa
     1. Organisaatioissa muutettu julkaisuvuosi julkaisutiedolle, meille ID vaihtunut, koska määritellään julkaisuvuodesta (tämä ei ongelmallista), mutta kun tieto jaettu virta JTP puolelle niin julkaisut tuplana kahdella ID:llä. Korjattu, jrganisaatioiden ei tarvitse enää olla yhteydessä tästä.
    1. Juulissa näiden osalta tuplia
  3. Palvelun muutoksia edellisestä kokouksesta
   1. Muokkaustilaa selkeytetty, voi jättää muokkaukset tallentamatta
   2. Muokkaustilaan pääsee julkaisutietojen selausnäkymästä
   3. Julkaisun kieli / Julkaisumaa näkyviin oikein muokkaustilassa
   4. Julkaisun tilaan -1 asetetut julkaisut oletusksena pois näkyvistä julkaisutietojen selausnäkymästä, näkyviin "Näytä hylätyt julkaisut" napista
    1. Osa korjauksista viivästynyt tiedonkeruun takia, nyt päästään jatkamaan työtä
  4. Theseus-integraatio
   1. Tästä lisää toukokuun kokouksessa.
 2. Muuta (tallenne 0:47:30 )
  1. CSC ja korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset solmimassa kaksisuuntaisia puitesopimuksia
   1. JUSTUS-palvelun sopimukset solmitaan jatkossa puitesopimuksiin liitettävällä palvelutilauksessa
   2. Nykyiset sopimukset siirretään puitesopimusten alaisiksi palvelutilauksiksi, kun sopimuskausi loppumassa (2018 lopulla ensimmäiset)
   3. Sisältöön tai hinnoitteluun ei merkittäviä muutoksia
  2. Kysymyksiä
   1. Koska tulossa CSV-tiedostoon alayksikkötiedot?
    1. Oli jo hetken toiminnassa, mutta epävarmuuksia. Backend kehitys odottanut julkaisutiedonkeruun takia. Pyritään korjaamaan vielä kevään aikana.
    2. Järjestelmää uudistetaan muutenkin, johtuen etenkin Theseus integraatiosta
   2. Juuliin liittyvä kysymys: nyt kun F-julkaisujen tiedot voi toimittaa Justuksen kautta, koska F-luokka on tulossa Juulin tarkennettuun hakuun rajaustyypiksi?
    1. Ollaan tästä yhteydessä Kansalliskirjastoon, ensin muutokset valmiina Virrassa. Ei varmuutta millaisessa muodossa ja laajuudessa tulee toteutumaan. Palataan asiaan myöhemmin.
   3. Kysymyksiä voi lähettää justus@csc.fi

Ohjeita osallistumiseen:

-          Avaa selaimesta ACP-huone: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu

-          Kirjaudu sisään vieraana ”As a Guest” (oma nimi +organisaatio)

-          Kommentit/puheenvuorot mieluiten suullisina, tarvittaessa chat-ruutuun

-          Suositellaan kuulokkeiden tms. käyttöä, mikäli aiot käyttää mikrofonia

-          Kaiun/kohinan välttämiseksi mikrofoni mykistettynä muulloin kuin oman puheenvuoron aikana

-          Kokous nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan tällä sivulla


Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi

 • No labels

1 Comment

 1. Open Aireen liittyen:

  Helsingin yliopisto toimii Suomeassa Open Airen NOAD:ina (National Open Access Desk), joten tähän liittyvät kysymykset voi osoittaa Helsingin yliopiston kirjastossa Pauli Assiselle ja Kimmo Koskiselle (@helsinki.fi).