OBS! Kan också göras samtidigt som man skapar tenten.

Tentfrågorna kan vara i formen

 • Essä
 • Txt med luckor (”aukkotehtävä”)
 • Flerval (ett korrekt alternativ)
 • Flerval (flera korrekta alternativ)

Du kan skapa frågor direkt till en ny tent (via Arbetsbord > Skapa ny tentamen) ELLER till den egna frågebanken (via Frågor).

Frågor är en bank med lärarens frågor. Här sparas alla frågor läraren skapat. Men kan skapa frågor direkt hit och använda dem i olika tenter.


Klicka på Skapa ny fråga:

(Frågan bör inte innehålla webblänkar eftersom tentdatorerna inte har kontakt till webben).

Då du väljer frågetyp och klickar Spara så öppnas ytterligare alternativ.

Skapa essäfrågor


Skriv in tentfrågan och gör sedan övriga inställningar:

Svarets längd i ord (rekommendation)

  Ange rekommenderad längd på svaret (du fyller i antalet ord och

  programmet visar automatiskt ungefär hur många tecken det motsvarar). Detta
  ser studeranden som en rekommendation, men det hindrar inte tekniskt
  studenten att skriva längre.

Bedömningsskala

Välj önskad bedömningsskala för frågan (antal poäng eller
  godkänt/underkänt)

Frågans maxpoäng *

 
 

Frågans ägare:

Man kan lägga till kollega som bör kunna använda samma fråga i en
  tent. 

Frågans bilaga

Man kan bifoga en fil (ex. pdf, bild) till varje fråga.

 

Märk att filen bör vara i ett sådant format att man kan öppna den med
  arbetsstationens program (i Agora finns
  Notepad, Word, pdf-reader, Paint, räknare, ryska alfabetet
¸ noterat feb2017).

 
Notera att bilder i det här skedet endast kan bifogas, inte sättas in
  i texteditorn.

   
 

Anvisning för uppgiften

Studenten kan se dessa instruktioner i samband med frågan 

Bedömningskriterier (visas inte för studenten)

Syns inte för studenterna men nog för alla tentatorer.

   Ge ett nyckelord i taget och tryck på enter   Nyckelorden hjälper dig att hitta tentfrågor i din frågebank under Frågor   

(de motsvarar frågekategorier).

   
 

Frågan används i sektioner:

  
 

Skapa flervalsfrågor (med ett korrekt alternativ)

Se också instruktionerna ovan för essäfrågor, men notera:

 • Lägg till svarsalternaiven
 • Markera att ett svarsalternativ är korrekt (det syns i grönt)
 • Lägg till maxpoäng

Skapa flervalsfrågor (med flera korrekta alternativ)

Se också instruktionerna ovan för essäfrågor, men notera:

1. Lägg till svarsalternaiven och poäng för dem

 • Kan vara minuspoäng
 • Kan vara decimaler (använd punkt för decimaler)

2. Kontrollera att studenten inte kan få poäng genom att välja alla alternativ. I bedömningen blir totalpoängen inte minus utan studenten får åtminstone 0 poäng.

Skapa test med luckor

Se också instruktionerna ovan för essäfrågor, men notera:

1) Lägg till text i editorn
2) sätt kursorn på rätt ställe i texten, och
3) välj gröna ”pluppen”


Så här ser lucka i texten ut i lärarens vy:

Bestäm rätt svarsalternativ för luckan:

 •  Skriv rätt svar
  •  om det finns flera alternativ, sätt skiljetecknet | mellan orden, utan mellanslag), ex. katt|kattdjur
   • använd * om början/slutet av ordet inte har betydelse, ex. katt*
    (då godkänns alla svar som börjar med katt (katter, kattdjur)
   • Om det i svaret bör användas tecknen* eller |, lägg till \ före tecknet
 • Definiera om stor bokstav har betydelse (om det bedöms, ex. substantiv i tyskan)
 • Definiera om svaret är numeriskt
  •  Ange vid behov intervall