Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »


Tämä on korkeakoulujen VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteyshenkilöiden työskentelytila. Viestit yhteyshenkilöille lähetetään sähköpostitse listalle virta-julkaisut-yhteyshenkilot@postit.csc.fi

Viestit VIRTA-julkaisutietopalvelun kehitystiimille CSC:lle osoitteseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

Kokoukset ja muistiot

VIRTA-yhteyshenkilökokoukset

 

Ajankohtaista:

Kevään 2018 tulevat kokousajat

pe 20.4.2018 kello 13:00-14:30

pe 25.5.2018 kello 13:00-14:30


Kaikki kokoukset pidetään ACP-yhteydellä: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu

 

 

  • No labels