Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

 C-taso

Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)


Palvelut saattavat myös kerätä ja/tai luovuttaa tietoja ulkopuolisille kuten mainostajille ja yhteistyökumppaneille. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimusten suunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat) arkistointi- tai säilyttämisvelvollisuuden alaiset eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Vakavia ongelmia aiheutuu mm. siitä että korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan. Esimerkiksi vakavassa sairastumisessa korkeakoululla tai omaisilla ei ole pääsyä materiaaliin.


Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

Instagram

http://instagram.com/

Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia, kommentoida toisten käyttäjien kuvia ja tykätä niistä.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

http://instagram.com/about/legal/privacy/

Arvio

---Palvelu kerää sisällön (esim. kuvat, kommentit) jotka julkaiset Instagrammissa

---Palvelusta poistamasi tieto ei poistu välttämättä palvelusta

-Asettaa laitteelle evästeitä joita voidaan käyttää mm. mainoksien kohdentamiseen

-Palvelu sijaitsee USAssa, palvelua käyttämällä tiedot luovutetaan Yhdysvaltoihin (tarjoaja on sähköisen viestinnän tietosuojalain soveltamisalan ulkopuolella)

-Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ainoastaan sivuilla

Palvelu kerää käyttäjästä, käytöstä ja käytetystä päätelaitteesta suuren määrän tietoa.

Palvelu on mainosrahoitteinen.

Kirjautuminen

Palveluun luodaan käyttäjätunnus käyttämällä mobiililaitetta (iOS, Windows Phone 8, Android). 

Tukimalli

https://help.instagram.com/

Palvelun tarjoaja

Facebook Inc. (USA)

Vastaavat palvelut

Flickr

  • No labels