Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: to 15.11. klo 13-16

Paikka: nh. Juhani, OKM (Meritullinkatu 1)

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
 • Tietoasiantuntija Anna-Kaarina Linna, Turun yliopisto
 • Tietoasiantuntija Leena Huiku, Aalto-yliopisto
 • Julkaisusuunnittelija Tarja Laakkonen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Asiantuntija Timo Hellgren, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Tiedeasiantuntija Otto Auranen, Suomen Akatemia (ESTE)
 • Business Finland:
 • Projektipäällikkö Joonas Nikkanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Koordinaattori Minna Ala-Mantila, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Asialista/muistio

 1. Kokouksen avaaminen / ilmoitusasiat
  1. Kohtaan 2 lisätään tiedonkeruun päivitysasiat
 2. Syyskuun työkokouksen purku
  1. Tiedonkeruun käsikirjan ohjeet
   • Päivitykset tehty syyskuun työkokouksen keskustelun pohjalta. Kommentit pyydetty maantaihin 13.11. mennessä. Lukitseminen marraskuun lopulla.
   • Muutokset nähtävillä oranssilla merkittynä käsikirjan luonnoksessa wikin puolella. Käsitteiden ja määrittelyn osalta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70191366 Julkaisutyyppien osalta: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.5+Julkaisutyypit+2018

   • Aalto-yliopisto kommentoinut aikataulua, tehty jo muutoksia edellisen ohjeistuksen mukaan, joten toivottu että valikoidut muutokset vaikuttaisivat vasta 2019 tiedonkeruuseen. Vuoden 2019 ohjeistukset julkaistaan alkuvuodesta, muutoksista keskusteltu TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kanssa.
  2. Attribuuttipohjaisuus (kalvot)
   • Ei edennyt syyskuun kokouksen jälkeen.
   • Helpompi käytettävyys ja yhteentoimivuus (sekä selkeämmät määritteet) kuin nykyisessä julkaisutyyppiluokituksessa. Attribuuttipohjaisen hyötynä myös parempi kansainvälinen vertautuvuus, sekä kaupallisten palveluiden yhteentoimivuus. Tiedonkeruuseen ja luokkien määrittelyyn lisää joustavuutta. Tietojen syöttöön attribuuttipohjaiseen luokitteluun siirtyminen ei välttämättä juuri vaikuttaisi, mutta hieman voisi yksinkertaistaa etenkin linkkiä Pure-järjestelmästä julkaisutietopalveluun (attribuuttipohjainen luokittelu jo käytössä Puressa, mutta ei Converiksessa).  Jokatapauksessa molemmat tavat (nykyinen julkaisutyyppiluokitus ja attribuuttipohjainen luokitus) vaativat määrittelytyötä. Mahdollisesta muutoksesta tulisi myös kustannuksia.
  3. Avoin saatavuus
   1. Ei käsitelty. Seuraavaan kokoukseen.
 3. Attribuuttipohjaisen luokittelun hahmotelma / julkaisut
  • Päätös:  seuraavaan kokoukseen julkaisujen (pl. taidejulkaisut) osalta ehdotuksena täydellisempi luokittelu, joka menee organisaatioille kommentoitavaksi (kommentointi erityisesti oman lähdejärjestelmän yhteentoimivuuden kannalta)
  • Mahdollisesti valittavan uuden attribuuttiluokituksen oltava mahdollisimman selkeä, mieluiten ei-hierarkkinen. Ehdottoman tärkeää olla yhteensopiva nykyisten julkaisuluokitusten kanssa, jotta purkaminen attribuutteihin onnistuu, sekä (mahdollisimman) yhteensopiva CERIF-tietomallin kanssa. Myös sanastot.suomi.fi -huomioitava.
  • Attribuutteina voidaan tuoda myös ei-tiedonkeruuseen kuuluvaa tietoa, mutta ensisijaisesti huolehdittava että tiedonkeruun luokat saadaan yhteensopiviksi attribuuttien kanssa. Ei-tiedonkeruuseen kuulumattomia julkaisuja voivat olla esim. posterit.
  • Attribuuttiluokittelun muotoilussa huomioitava myös Juulin näkymä
  • Vaihtoehtoina: Tiedot voivat lähteä attribuuttipohjaisina organisaatioista, tai muutos voidaan tehdä CSC:llä.
   • Attribuuttipohjaiseksi "hajottaminen" (=muutos tehtäisiin CSC:llä) tarkoittaisi käytännössä sitä,  että nykyiset julkaisutyypit pystyttäisiiin tuottamaan attribuuteiksi, jolloin organisaatiot voisivat tuoda vielä ns. vanhalla mallilla julkaisujaan esim. siirtymäkauden ajan.
  • Julkaisuun liittyvät roolit: CASRAI:n kautta, mahdollisesti CredIT:iä hyödyntäen
  • Ammattikorkeakouluille erityisesti tärkeää että ammattilisen julkaisun tunnistaminen helpottuisi, nykyisen luokitukse kankeudesta johtuen ammatillisia julkaisuja usein vääriin luokkiin. Attribuuttipohjainen luokittelu voisi vastata paremmin myös ammattikorkeakoulujen tarpeeseen.
  • Keskustelussa esiintulleita tarvittavia attribuutteja:
   • Tiedonkeruuluokka (kuuluu rahoitusmalliin / rahoitusmallin ulkopuolinen tieto) >
   • Muoto
   • Kohdeyleisö (tieteellinen / ammatillinen / yleistajuinen)
   • Alkuperäisartikkeli (vs. katsaus)
   • Vertaisarvioitu
   • Rooli (toimitustyön rooli vaaditaan tiedonkeruussa)
   • Artikkelin alaluokat, julkaisu kirjassa / lehdessä / konferenssissa
   • Konfrenssiin liittyvä julkaisu (kyllä / ei)
   • Posteri vs. abstrakti , abstraki vs. konferenssipaperi
   • Proceeding vs. ei
   • Mongografia (kyllä / ei) > tyyppi (kirja / raportti / oppimateriaali)
  • Taidejulkaisut. Taidejulkaisujen osalta voidaan edetä TUHA-ryhmässä päätettyjen mukaaan (https://wiki.eduuni.fi/x/DoFCAw).
   • Taidejulkaisut voisivat olla osa julkaisuja, mutta selkeämpi jos erillisenä. 
   • Kolmen luokan mukaan, myös audiovisuaaliset kolmen luokan mukaan (mäppäytyminen i1 ja i2 -luokkiin)
   • Taidejulkaisuista alusta: sähköinen vs. ei

 1. Tietomallin laajennus / asiantuntijatehtävät
  1. Julkaisutyypit
   1. Asiantuntijatehtävät: "ansio tutkimustoiminnnasta" sanastot.suomi.fi "meriitti" -määrittelyn mukaan. TUHA-sanastoryhmän alaista asiaa. Leena Huiku (HY) toimittaa päivitetyt kentät ryhmän käyttööön.
   2. Asiantuntijatehtävistä tarvitaan TEKESin kommentit
   3. Rakennetaan asiantuntijatehtävistä VIRTAan vietävä tietomalli, jota pilotoidaan Aallon kanssa. Anna Sunikka (Aalto) otoksen kontaktoinnissa
  2. Muut
  3. Miten edetään, aikataulu
   1. Asiantuntijatehtävien aikataulu määritellään myöhemmin, ensin edetään muiden julkaisujen osalta.
 2. Muuta
  1. CERIF / OpenAIRE määrittelyn tilanne (https://wiki.eduuni.fi/x/lRLTB)
  2. Tavoitteena että OpenAIRE pystyisi harvestoimaan tietoja Virrasta. Beta valmistunee marraskuun lopulla.
  3. Lähdössä tiedonluovutusluvat organisaatioille, ilmoitus jos tiedonsiirto sallitaan.
  4. EU rahoituksen vaatimuksena että tiedot näkyy OpenAIREssa.
  5. Organisaatioilla ollut hankaluuksia projektitietojen kanssa, ja OpenAIREn vaatimusmäärittelyt muuttuneet melko usein.
 3. Seuraava kokous:
  1. 5.12. OKM (Meritullinkatu 1) nh. Juhani kello 13-16 - Asiantuntijaryhmän kokous 5.12.2018

 • No labels