Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Tiedonkeruulomake YO-10-FHI-julkaisut-2018

Kerättävät tiedot

Julkaisutyypeistä F, H ja I kerätään lukumäärätiedot. Tiedot summataan julkaisun julkaisutyypin, tieteenalan, OKM ohjauksen alan ja kansainvälisyyden mukaan. Lisää julkaisutiedonkeruusta.

Julkaisutyypin F tiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.

  • No labels