Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 3.4.2019 klo 9-11

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/528877908  (kts. ohjeet ZOOM- videokokoukseen osallistuminen)

Kokouksen tallenne: https://drive.google.com/a/metropolia.fi/file/d/1VSyGRimex-DGZ1OyBcK2rgNgVW1xQB9b/view?usp=sharing 

Aiheet

Kokouksen avaus

Asialistan hyväksyminen

Käsiteltävät aiheet

 1. Edellisen kokouksen muistio: 6. Taidejulkaisut-alatyöryhmän Zoom-kokous 14.2.2019
  • Käytiin läpi OKM:n vastaukset. Ei kommentteja.
 2. Taidejulkaisujen raportointi Vipusessa. Taidejulkaisujen osalta voisi ainakin miettiä seuraavia:
  1. Olisiko tarpeen hyödyntää metatietomallin uusia taidejulkaisujen kenttiä esim. käyttämällä Vipusessa julkaisukohtaisesti typpikategorioita, tekijäkohtaisesti rooleja tms.
   • Joonas Nikkanen kertoi, että 2017 alkaen on sekaisin lukumäärätietoja ja laajetulla tietomallilla toimitettuja tietoja
   • Keskustelun perustella päätettiin, että Vipuseen viedään keväällä näkyviin tyyppikategoriat, mutta ei roolitietoja. Muistakaan julkaisutyypeistä ei näytetä tekijäkohtaisia tietoja. Keväällä on ensimmäistä kertaa isompi määrä laajennetulla tietomallilla tuotuja F-julkaisuja.
  2. Onko tarpeen niputtaa erillisjulkaisuja / osajulkaisuja esim. metatietojen perusteella (julkaisun nimi, jokin lisätieto tms.) Vipusessa / Joonas Nikkanen, CSC

   • Keskustelussa tuotiin esille se, että on työlästä, että esimerkiksi elokuvasta pitää tehdä useita tietueita eri rooleista, jotta pisteet saa. Todettiin, että tämä liittyy enemmän julkaisujärjestelmiin, kuin Vipuseen.
   • Tietomallissa on mahdollisuus emojulkaisun lisäämiseen, mikä auttaisi sekä Vipusessa että Juulissa kokoamaan osatoteutukset yhteen. Justuksessa emojulkaisun voi laittaa jo nyt, mutta Puressa ei tällä hetkellä. Emojulkaisun lisäämistä on kuitenkin pyydetty kansallisella tasolla.
    → Suositellaan emojulkaisutiedon lisäämistä F2-tyypin julkaisuihin. 
  3. F-julkaisujen tietojen näkyminen JUULI:ssa
   • Juulissa ei tällä hetkellä näy F-julkaisujen laajennetun tietomallin sisältöjä. Tähän on tulossa muutos, mutta ryhmältä tarvitaan mielipide mitä tietoja olisi hyvä näkyä.
    → n. kuukauden kuluttua pidetään seuraava kokous, jossa asiaa käsitellään. Sitä ennen organisaatioilta toivotaan ehdotuksia näytettävistä sisällöistä kokouksen asialista kommenttikenttään. Joonas Nikkanen on mukana kokouksessa.
 3. Esimerkkitapaus Metropoliasta: julkaistu levy, jonka on tuottanut yksi henkilö. Sama henkilö on tuottanut myös kaikki kappaleet. Voidaanko yksittäisten kappaleiden tuottaminen katsoa tässä tapauksessa julkaisuksi eli raportoidaanko jonkainen kappale erikseen?
  • Ei päästy selvään lopputulemaan.


 • No labels

1 Comment

 1. Helena Haimi (Taideyliopisto) kommentoi kokouksen aiheita sähköpostilla 2.3.2019

  1. Taideyliopistossa opettajat raportoivat vuosittain noin 1000 taidealan julkaisua. Näistä noin 90% on F2-julkaisutyyppiä ts. jonkun isomman kokonaisuuden osia, joista kukin osuus on raportoitu erikseen (esiintyjä orkesterissa, näyttelijä näytelmässä, tanssija esityksessä). F2-luokassa raportoiduille on ollut myös tyypillistä se, että kyse on enemmän tapahtumista, joista ei synny ns. pysyvää tuotosta. F1-luokkaan (10%) on raportoitu pysyväisluontoisemmat tuotokset, erillisteokset kuten sävellykset, näyttelyt ja tallenteet. Olemme pyrkineet siihen, että julkaisemisesta on päättänyt aina jokin muu taho kuin henkilö itse ja samaa sisältöä ei raportoida useampaan kertaan.
  2. Meille F3-luokka ei ole ollut relevantti ja F3-luokkaan ei juuri raportoida mitään.
  3. Mielestäni Vipusessa (joka esittää tietoja kansallisella tasolla) olisi järkevä esittää Taidealan julkaisujen tuloksia mieluummin isompina kokonaisuuksina kuin kovin yksityiskohtaisen tyyppikategorioiden kautta. Voisiko esim. taiteenala olla riittävä taso Vipusessa esitettäville tiedoille nykytilanteessa? Nyt rooleja ja tyyppikategorioita on edelleen aika paljon ja karsintaa voisi tehdä vielä lisääkin.
  4. Harkitsemme vakavasti, että otamme JUSTUS-palvelun käyttöön taidealan julkaisujen osalta vuoden 2019 aikana. Hienoa ja kiitos, että olette luoneet mallilomakkeita opettajille. Tässä voisimme varmasti tiivistää yhteistyötä, jotta käytännöt ja käsitteet tulisivat tutuiksi ja yhdenmukaisempaan käyttöön.