Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle on koottu materiaalia yhteisesti EXAMilaisille syksyn 2019 Digikorkeakoulu 2030 -kiertueesta.

Oulussa keskusteltiin tenttivierailusta sekä testattiin Oulun yliopiston uusia piirtonäyttöjä.
Kuva: Helmi Yli-Knuuttila (eAMK)

Digikorkeakoulu 2030 ja EXAM

DigiCampus, Ristiinopiskelun kehittäminen ja eAMK-hankkeet järjestävät loka-marraskuussa yhteisen Digikorkeakoulu 2030 -kiertueen viidellä eri paikkakunnalla. Mukana yhteistyökumppanina on myös Avointen oppimateriaalien edistäminen -hanke. Tilaisuudet koostuvat viidestä eri työpajasta, joissa keskustellaan mm. verkko-opetuksen laadusta, DigiCampus-oppimisympäristöstä sekä opetusyhteistyön suunnittelusta ja verkostojen tuesta. Tarkempaa tietoa työpajoista löytyy ohjelmasivulta.

Yksi tärkeimmistä teemoista kiertueella EXAM-näkökulmasta on tenttivierailun lanseeraaminen, joka pyritään tuomaan esiin johdon puheenvuoroissa. Kiertueen aikaan julkaistaan myös konsortion virallinen tiedote tenttivierailusta.

EXAM-asiaa löytyy myös runsaasti tilaisuuden työpajaosuudesta. Jokaisessa tilaisuudessa on kaksi työpajaosuutta, joista ensimmäisessä on Rike-hankkeen työpaja (Opetusyhteistyötä toimivissa verkostoissa) ja sen yhtenä pisteenä EXAM-tenttivierailu. Jälkimmäisessä työpajaslotissa on EXAM-konsortion esittelypiste, jossa esitemateriaalin lisäksi jaetaan myös upouusia EXAM-tarroja ja haalarimerkkejä!

Tule mukaan ständille!

Tilaisuuksien EXAM-osuudesta vastaavat alla nimetyt henkilöt, mutta toivomme mukaan myös paikallisia EXAMilaisia. Tule mukaan ständille keskustelemaan osallistujien kanssa ja kutsu etukäteen paikalle opettajia sekä opiskelijoita. Kaikki tarvittava materiaali lisätään tämän sivun alalaitaan.  Tässä on loistava tilaisuus markkinoida EXAMia paikallisesti! (smile)

Jos haluat tulla mukaan EXAM-ständille paikkakuntasi tilaisuuteen esittelypisteelle, niin kirjoita nimesi alla olevaan listaan.  Ilmoittaudu myös Digikorkeakoulu 2030 -roadshow'n ilmoittautumislomakkeen kautta viikko ennen tilaisuutta tarjoiluja varten.

Yhteenveto kaikkien tilaisuuksien työpajojen EXAM-osioista

Tilaisuudet

Paikkakunta ja aikaVastuuhenkilötMuut EXAM-konsortiolaiset

Kuopio
28.10. klo 12–16

 • Työpaja: klo 12.40–14.00
 • Esittelypiste: klo 14.15–15.30

Kuopion yliopisto UEF, Yliopistonranta 1 A,
70210 Kuopio

Huom! Joensuun kampukselta järjestetään yhteiskuljetus, ilmoittaudu mukaan
tällä lomakkeella

Liisa KallioPasi Karvonen

Turku
29.10. klo 12–16

 • Työpaja: klo 12.40–14.00
 • Esittelypiste: klo 14.15–15.30

Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Hely Lahtinen, Karoliina Sipovaara
Helsinki
15.11. klo 9–13

 • Työpaja: klo 9.40–11.00
 • Esittelypiste: klo 11.15–12.30

Helsingin yliopisto, Minerva
Siltavuorenpenger 5 A,
00170 Helsinki

TO-ryhmä, Marjut AndersonKaroliina SipovaaraOuti Valkama

Oulu
18.11. klo 12–16

 • Työpaja: klo 12.40–14.00
 • Esittelypiste: klo 14.15–15.30

Oulun yliopisto, Linnanmaan Tellus, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90014 Oulu

Taru TorssonenKaroliina Sipovaara
Tampere
28.11. klo 9–13

 • Työpaja: klo 9.40–11.00
 • Esittelypiste: klo 11.15–12.30

Tampereen yliopisto,
Linna-rakennus,
Kalevantie 5,
33100 Tampere

Sanna Sintonen, Sami Hautakangas, Liisa Kallio
Materiaalia viestintään, työpajaan ja ständille

  File Modified
JPEG File 78169177_2486766821647488_190275765701443584_o.jpg Dec 10, 2019 by Karoliina Sipovaara
PNG File digikorkeakoulu2030.png Sep 20, 2019 by Karoliina Sipovaara
PDF File EXAMdigikorkeakoulu2030v2.pdf Dec 12, 2019 by Karoliina Sipovaara
Microsoft Powerpoint Presentation EXAMdigikorkeakoulu2030v2.pptx Dec 12, 2019 by Karoliina Sipovaara
Microsoft Word Document Mainos korkeakouluille digikorkeakoulu2030 kiertueesta.docx Oct 01, 2019 by Karoliina Sipovaara
PDF File Roadshow ohje työpajaandocx.pdf Oct 25, 2019 by Karoliina Sipovaara
PDF File roadshow-tenttivierailumainos.pdf Nov 15, 2019 by Liisa Kallio
PDF File Someta haalarimerkista ohje.pdf Oct 25, 2019 by Karoliina Sipovaara
PDF File Yhteistenttijuliste.pdf Oct 28, 2019 by Taru Torssonen

Muistiinpanoja

Kuopio 28.10.

Keskustelussa nousseita kysymyksiä ja kommentteja

 • tenttivierailu todella odotettu toiminnallisuus
 • milloin voi tenttivierailla pääkaupunkiseudulla?
 • mitä EXAMiin liittyminen kustantaa?
 • kuinka paljon yhtäaikaisia yhteistentin suorittajia voi olla? 
 • laatua tenttimiseen: voisiko olla jonkun oppiaineen opintojakson (kansallinen) tentti EXAMin yhteistenttinä

Turku 29.10.

EXAM-pisteen kootut kommentit, toiveet, kysymykset:

 • Ylioppilaskunnan edustaja: onko merkitystä onko tenttivierailupaikkana amk vai yliopisto? Voisiko yliopiston ja amkin välillä tehdä yhteistentin?
 • Käytännön haasteet: esim. viikonloput & tenttivierailu, tilarajoitteet, kotitentin ja tenttivierailun valvonta, tilat salitenttiin
 • Voisiko EXAM-tenttimisen liittää CampusOnline-kurssiin?
 • Massatentit itseopiskeluun ja automaattinen arviointi
 • Kiinnostusta salitenttiin
 • Mukana henkilöitä korkeakouluista, joissa EXAM ei ole käytössä:
  • kiinnostus esimerkiksi ristiinopiskelun ja alueellisen yhteistyön kannalta esim. yhteinen tenttitila ja koneet, joista pääsy eri softiin
  • paljon liittyminen maksaa?

Helsinki 15.11.

 • Tenttivierailu
  • Korkeakoulujen tenttitilojen aukioloajat, valvonta
  • Onko dataa kuinka paljon tenttivierailuja tehdään?
  • Onko ollut vaikutuksia korkeakoulujen tenttikäytäntöihin?
  • Mitä käytännössä tarkoittaa lehtorin ja opiskelijan kannalta?
  • Vaatiiko korkeakouluilta uusia ohjelmistoja?
  • Tenttivierailusopimus ei vielä sovi korkeakoululle, henkilötiedot
 • Tarvitaanko edelleen fyysinen tila tenttimiseen?
 • Ohjelmistot
  • Kontrolloiko/valvooko EXAM itse sallittuja ohjelmia?
  • Vaatiiko korkeakoululta uusia ohjelmistoja?
  • Ohjelmistovalinnat voivat rajoittaa teknillisien alojen opiskelijoiden liikkuvuutta
 • Miksi kaikki yliopistot eivät mukana? Johtuuko ohjelmistoista? 
 • Tenttivierailu PK-seudulla
  • Vuoden vaihteessa tenttivierailukoneita Aaltoon ja HY:lle
  • PK-seudun ruuhkautuminen aiheellinen huoli, toisaalta ei myöskään pääse omat opiskelijat muualle, maantieteellinen kattavuus jo hyvä
 • Ristiinopiskelu ja verkostojen opetus tulee yhä tiiviimmäksi osaksi opiskelijoiden opintoja
  • EXAM-näkökulma: tärkeää että EXAM tulee tämän prosessin osaksi
  • Opiskelijan näkökulmasta prosessin tökkiminen ohjelmistojen vuoksi -> huonoa palvelua
 • Pedagoginen näkökulma: EXAM ei välttämättä aina paras vaihtoehto kaikkiin tentteihin, hyvä että monia eri vaihtoehtoja
  • Opettajalle hankalaa, jos paljon eri tenttivaihtoehtoja -> tukipalvelujen tarve
 • Ei rajoiteta EXAMia vain kirjatentteihin, koska EXAM tuo rajapintoja
  • Toimivatko rajapinnat? Moodlesta myös rajapinta rekisteriin?
 • Koko ajan pyritään pääsemään tenteistä muihin suoritusmuotoihin
 • Edellyttääkö EXAM aina valvottua tilaa? Laurea ei mukana, koska ei ole akvaariotilaa
  • YAMKin tapauksessa voisi olla tarpeita EXAMille, riippuu myös oppialojen tenttimistavoista/tarpeista
 • Kansainvälisten opiskelijoiden tapauksessa voitu hyödyntää EXAMia
 • Huomio tekniikan alojen opettajien vanhanaikaisista tenttinäkemyksistä, eivät näe EXAM-tenttien soveltuvuutta, voisivat muotoilla kysymyksiä siten että voisi tenttiä EXAMilla
 • Tenttimistapojen muuttaminen hidasta esim. välitestit opetuksen tueksi

Oulu 18.11.

 • Tenttivierailu tenttitilassa, ei kotitentti?
  • Onko kotitentti tulossa? Käyttö esim. avoimen iltatentti?
  • Miten tietää onko oikea henkilö?
  • Australiassa voi tenttiä lähes joka kaupungissa, toimii hyvin töiden ohella
  • Milloin tenttivierailu Oulun yliopistoon? Milloin PK-seudulle?
  • OAMK toistaiseksi ainoa amk, jossa tenttivierailu käytössä
  • Erilaisten käytäntöjen ongelmat, ohjelmistovalinnat 
  • Maksujen periminen opiskelijalta olisi ihan kohtuullista
 • Yleistä järjestelmästä: miten tentti tulee järjestelmään, miten tenttimisperiodi
 • Onko EXAM-käytössä Centriassa/JAMKissa/SeAMKissa?
 • Hyödynnetäänkö tenttivierailua paljon ristiinopiskelussa?
 • Onko EXAM käytössä enemmän lopputentteihin?
 • Millaiset volyymit EXAMissa?
 • Oulun piirtonäyttöjen testausta
  • Oikolukeeko matematiikan tentit?
  • Piirtonäyttöjä käytetty ohjeistusvideoiden tekemiseen, yhdistäminen tenttiin uusi ajatus
 • Opiskelijat
  • Hyvää palautetta opiskelijoita, koska massatentit ahdistavat
  • Paljon hyvää opiskelijalle, kehitysehdotuksiin ainakin tartutaan
 • Opettajat: kun tentitään niin sama tehdä Moodlella
 • OAMKissa SOTElla erityisesti käytetään lääkelaskuissa EXAMia
 • Matemaattinen/tekninen tenttiminen ilman piirtonäyttöä hankalaa perusjärjestelmällä

Tampere 28.11.

 • Tenttivierailu herätti kiinnostusta ja kysymyksiä
  • Avoimen amamttikorkeakoulun opiskelijoiden tenttivierailut teknisesti mahdollisia.
  • Opiskelijoilta ei peritä maksuja vierailutentistä - peritäänkö myöhemmin? Vrt. siirtotentti.
  • Tenttivierailun mahdollistaneet korkeakoulut ja mistä lisätietoja. Havaintona Helsingin puuttuminen "kartalta"
  • Mistä löytyy ohjeita, jos on menossa tenttivierailulle?
 • Opiskelijapalautteet kiinnostivat.
  • Kuinka paljon on tenttiverailua hyödynnetty?
  • Voidaanko verkkotutkinnnon suoirrtaja velvoittaa menemään tenttitilaan tekemään EXAM-tentti (osaamisen todentaminen verkko-opiskelussa yleensä ottaen)
 • Yhteistenttiminen
  • Kenen opiskelijat tenttivät millä tunnuksilla ja missä EXAMissa → herättää hämmennystä. Joillakin opiskelijoilla useampi opiskeluoikeus ja monet tunnukset.
  • Mitä yhteistenttiminen on ja missä tilanteessa tarvitaan. 
  • Suoritusten siirto yhteistentistä. Kenen opiskelijoita suorittajat ovat?
 • Koneiden erilaisuus eri korkeakouluissa
  • Haasteena vierailuissa esim, matematiikan sovellukset
  • Voiko / koska voi EXAMien välillä siirtää kysymyksiä.