Yleisessä tentissä kuka tahansa opiskelija voi suorittaa tentti, kun se on julkistettu.

  1. Luo tentti kuten EXAM-tentin laatiminen -sivulla on kerrottu.
  2. Valitse tenttityypiksi nimenomaan Yleinen tentti.
  3. Lisää haluamasi kysymykset.
  4. Julkaise tentti.