Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

1. Kirjaudu tuetulla selaimella korkeakoulusi EXAM-järjestelmään korkeakoulusi tunnuksilla.

2. Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjestelmä pyytää valitsemaan käyttäjäroolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena, ota yhteyttä korkeakoulusi tukipalveluun.

Luo tentti

3. Klikkaa työpöydän oikeasta ylälaidasta Uusi tentti -painiketta.

4. Valitse tentin tyypiksi haluamasi:

Korkeakoulukohtaisuus

Kaikki tenttityypit eivät ehkä ole käytettävissä korkeakoulussasi.

5. Täydennä tentin perustiedot:

 • Hae opintojakso, johon tentti kuuluu joko opintojakson koodilla tai nimellä.
  Jos EXAM-järjestelmä on kytketty korkeakoulun käyttämään opintohallinnon järjestelmään, opintojakson laajuus ja arvosteluasteikko -tiedot siirtyvät EXAMiin.
  Ensimmäisen kerran haettaessa tiedot opintohallinnon järjestelmästä, tulee käyttää opintojakson koodia.
 • Anna tentille nimi 
  • Opintojakson koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
  • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
 • Valitse tentin kieli, joka/jotka näytetään opiskelijalle.
  • Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
  • Voit valita useamman kielen.
  • Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

Tallenna tiedot. Tentti on automaattisesti luonnos-tilassa

6. Täydennä tentin arviointitiedot:

 • Suoritustyyppi osasuoritus tai kokonaissuoritus. Jälkimmäinen on automaattisesti valittuna.
 • Arvosana-asteikkoon tulee tentin perustiedoista suoraan oletuksena arvosana-asteikko.

Asennus vaikuttaa

Arvosteluasteikossa on vaihtoehtoja vain jos korkeakoulun asennuksessa on mahdollistettu arvosteluasteikon vaihto!

 • Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioijia (arvioija ei voi lukita arviointia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään ja hänellä tulee olla tentaattorin oikeudet.

7. Täydennä tentin erityisvaatimukset tenttikoneille ja lisää mahdollinen liite.

 • Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot ovat korkeakoulu- ja tila- ja konekohtaisia.
  • Valinta vaikuttaa tilojen ja tietokoneiden valikoitumiseen opiskelijalle.
  • Valinta varmistaa, että opiskelijalla on varattavissaan tentin suorittamiseen tarvittavat resurssit.
 • Lataa tentin liite
  • Voit ladata vain yhden liitteen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, jolloin siihen voi pakata useampia tiedostoja. Tarkista onko tenttikoneessa ZIP-tiedostojen aukaisumahdollisuutta.
  • Liitetiedostojen avaaminen tenttitilanteessa vaatii, että tarvittava ohjelmisto on asennettu tenttitilan tietokoneelle. 
  • Tarkista liitteen koko, sillä se määritellään korkeakoulukohtaisesti. 
    

8. Täydennä ohjeistus

 • Tentin aikana näkyväksi ohjeistukseksi opiskelijalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysymykseen tentissä tulee vastata tai muistutus että liitteet tulee liittää suoritukseen tentin aikana.
 • Tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen opiskelijalle kannattaa mm. kirjoittaa, kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille) tai muistuttaa jotain (esim. poistaa turha tenttivaraus).
 • Teksti näkyy ilman muotoilua.

Tallenna muutokset.

Lisää kysymykset

9. Lisää kysymykset

Määritä tentin julkaisemiseen liittyvät asetukset

10. Täydennä tentin julkaisemiseen liittyvät tiedot Julkaise-välilehdellä:

 • Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
  • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, vain ylläpitäjä voi lyhentää tenttiperiodia.
  • Tarkista, että tenttiperiodi vastaa opetustapahtuman kesto korkeakoulun opintohallinnon järjestelmässä.
 • Tentin kestossa on eri vaihtoehtoja, jotka määritellään korkeakoulun EXAM-järjestelmän asennuksessa.
  • Tenttiaika alkaa varauksen alussa.
  • Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa. Puuttuvat minuutit on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.Jos tenttiin on varauksia, tentin kestoa ei voi muuttaa, koska se sekoittaisi varauskalenterin.

 • Julkaisuasetuksissa määritellään, montako kertaa tenttiä voi suorittaa ennen arviointia. Oletuksena on 1 kerta.
  • Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uudelleen.
  • Jos opiskelija ei saavu tenttiin varaamanaan aikana eikä peruuta tenttivarausta, suoritus lasketaan määrään.
  • Jos opiskelija keskeyttää tentin, suoritus lasketaan määrään.
  • Peruuttamatta jätetyt ja keskeytetyt suorituskerrat tentaattori voi vapauttaa opiskelijalle. Ohje vapauttamiseen.
 • Ilmoittautumislinkki, jonka opettaja voi lähettää opiskelijoille.

Esikatsele tentti

11. Esikatsele tentti huolellisesti.

Esikatselu vastaa pitkälle opiskelijan tenttinäkymää. Varsinaisessa tentissä on lisäksi jäljellä olevaa tenttiaikaa näyttävä kello ja painikkeet tentin palauttamiseen ja keskeyttämiseen,

Julkaise tentti 

12. Julkaise tentti klikkaamalla ko. painiketta. Tentti tulee julkaisun jälkeen opiskelijoiden varattavaksi.
Tiedota opiskelijaa tientistä korkeakoulusi ohjeiden mukaan. Voit lähettää opiskelijoille ilmoittautumislinkin (Julkaisu-sivun alalaidasta) ja opiskelija pääsee suoraan varaamaan itselleen tenttitilaa.

 

Lisäohjeet

Tenttityyppiset ohjeet

Tarkista myös tenttityypistä johtuvat asetukset.

 • No labels