Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettaja voi tehdä määrätylle/määrätyille opiskelijalle/opiskelijoille henkilökohtaisen tentin, johon muut opiskelijat eivät voi ilmoittautua.


Luo uusi tentti -> valitse Henkilökohtainen tenttiHenkilökohtaisen tentin laatiminen tapahtuu samalla periaatteella kuin muidenkin Exam-tenttien luominen, ks. ohje.

Henkilökohtaiseen tenttiin liitetään kuitenkin aina opiskelija ja/tai opiskelijat seuraavasti:

  • Kun olet tehnyt tentin, valitse "Julkaise" välilehti
  • Lisää osallistuja: ”Exam –käyttäjistä” on oletuksena valittu: kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse opiskelija > Valitse ”Lisää”. Huom! Tarkista opiskelijanumerosta, että lisäät oikean opiskelijan tenttiin.  
  • Jos et löydä opiskelijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiskelijana” ja kirjoita opiskelijan sähköpostisoite ja valitse ”Lisää”.   Opiskelijalle lähtee sähköposti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. Opiskelijaa ei enää tarvitse eikä pääse lisäämään osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään tentin.

  • Voit lisätä uusia osallistujia kypsyysnäytteeseen myös julkaisemisen jälkeen. Osallistujia ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.


  • Jos opiskelija ei tee henkilökohtaista tenttiä varaamanaan aikana, saat sähköposti-ilmoituksen, että opiskelija ei käyttänyt varaamaansa aikaa.  Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun käyttämättömän varauksen aika on päättynyt ja jos suoritusaikaa on jäljellä.  Voit jatka tentin suoritusaikaa tarvittaessa tentin Julkaisuasetukset välilehdellä.
  • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa ja suoritusaika ehtii päättyä, opiskelija pääsee varaaman ajan vasta sen jälkeen kun olet jatkannut suoritusaikaa.

Huom. Henkilökohtainen tentti on kertaluonteinen eli suorituskertoja on yksi (1).

Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa hänelle luodusta tentistä ja opiskelijan tulee vain varata tenttiaika.

Voit lisästä uusia osallistujia henkilökohtaiseen tenttiin myös tentin julkaisemisen jälkeen, mutta tiedota julkaisemisen jälkeen lisättyjä opiskelijoita erikseen, koska Exam ei lähetä heille viestiä.

Kun tentti on tehty, järjestelmä tiedottaa tehdystä suorituksesta.