Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suomen tutkimusinfrastruktuurit ovat kansallisesti merkittäviä tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön ja tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijan koulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki on tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille suunnattu tietopankki. Palvelu edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluita yhtenäisellä tavalla. Pilottivaiheessa olevassa palvelun tarjoaa Suomen Akatemia sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Palvelun on tuottanut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Pilotoinnin jälkeen tutkimusinfrastruktuurien tietopankki päätettiin tutkimustietovarannon ohjausryhmän toimesta siirtää tutkimustietovarannon yhteyteen. Erillisen tutkimusinfrastruktuuripalvelun sijaan tiedot tutkimusinfrastruktuureista kootaan tutkimustietovarantoon. Nykyinen infrat.avointiede.fi -palvelu on toiminnassa ainoastaan siihen asti, kunnes tutkimusinfrastruktuurit voidaan näyttää uudessa portaalissa. Tutkimustietovarannon yhteyteen rakennettavan palvelun tietopohjaa laajennetaan.

Jotta tutkimusinfrastruktuurien tietopankki mahdollistaisi tutkimusinfrastruktuuritietojen kokoamisen mahdollisimman monista lähteistä, tietomallia on suunniteltu yhteistyössä Tutkimuksen ja hallinnan verkoston (TUHA) tutkimusinfraryhmän jäsenten kanssa. Tietomallista ja tiedonsiirtoon käytetystä XML -sanomasta on tehty alustava versio.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa infrastruktuureista vastaavat organisaatiot siirtävät automaattisesti tietoja omista infrastruktuureistaan tutkimustietovarantoon. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla infrastruktuuritiedot voidaan liittää muihin tutkimustietovarantoon kerättäviin tietoihin, kuten tutkimushankkeiden ja julkaisujen tietoihin, joissa kyseisiä tutkimusinfrastruktuureja on käytetty.


Tutkimusinfrastruktuureihin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä tutkimustietovaranto@csc.fi

  • No labels