Tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalveluun päivitetään kerran vuodessa VIRTA-opintotietopalvelun tiedot. Tutkijat voivat hyödyntää etäkäyttöpalvelussa olevia VIRTA-tietoja, mikäli korkeakoulut antavat luvan omien tietojensa käyttöön. Tutkijat anovat aineiston käyttölupaa Tilastokeskuksen kautta.

Lisätietoa FIONA-palvelusta Tilastokeskuksen verkkosivuilla: https://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/etakaytto.html

Korkeakoulujen myöntämät tutkimusluvat VIRTA-opintotietopalvelun FIONA-aineiston käyttöön VIRTA-opintotietopalvelun wikisivuilla: https://wiki.eduuni.fi/x/lTKpC

VIRTA-opintotietopalvelusta on mahdollista tuottaa myös suoraan aineistoja tutkimushankkeiden käyttöön. VIRTA-opintotietopalvelua on tähän mennessä hyödynnetty erityisesti korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusten vaikutusten seurataan.

VIRTA-opintotietopalvelun tietoja on myös hyödynnetty erilaisten opiskelijakyselyiden taustatietoina sekä työkaluna kyselytutkimusten otosten muodostamisessa, esimerkkeinä Tilastokeskuksen Eurostudent-tutkimus sekä YTHS:n Opiskelijabarometri kyselytutkimus.

Sisältö

  • No labels